Dabl test – biohemijski skrining u prvom trimestru

Dabl test je biohemijski skrining

Biohemijski skrining se zasniva na utvrdjivanju postojanja odredjenih materija u krvi majke u većim ili manjim količinama u odnosu na «normalu». Dabl test se radi se u prvom (izmedju 11 i 14 nedelja starosti trudnoće), a tripl ili kvadripl test u drugom trimestru trudnoće (izmedju 16 i 19 nedelja), sam ili, što je daleko bolje, u sklopu sa ultrazvučnim pregledom.
U drugom trimestru može se koristiti na dva načina – kao skrining hromozomopatija ali i radi utvrdjivanja postojanja problema sa kičmom i lobanjom bebe, kao i sa prednjim trbušnim zidom, kada je od ključnog značaja nivo alfa-feto proteina (AFP), koji je značajno povećan kod beba koje imaju ove probleme.

Koje su normalne vrednosti biohemijskog skrininga?

Postoje ranije određene normalne vrednosti nivoa hormona koji se koriste u biohemijskom skriningu koje su specifične za određenu populaciju i za određenu gestacijsku nedelju. Na osnovu informacije o rođenju zdravog deteta, prosečna vrednost datih hormona u krvi kod žena sa zdravim novorodjenčetom označava se kao medijana (daje joj se vrednost 1), a sva odstupanja od te vrednosti za gestaciju nedelju izračunavaju se kao umnošci medijane (multiple of median – MoM). Što je vrednost bliža medijani (1 MoM) , šanse da je beba dobro su veće.

Kakve treba da budu vrednosti hormona na dabl testu i kada se rizici povećavaju?

Kod dece sa Daunovim sindromom slobodni beta HCG je češće povišen (umnožak medijane 1,8 i veći) a PAPP-A je češće snižen (umnožak medijane 0,4 i manji). Rizik se više povećava ako oba hormona odstupaju od medijane. Za različite hromozomopatije odstupanja su različita – kod trizomije 18 (Edvardsovog sindroma) i trizomije 13 (Pautau sindroma) obe vrednosti – i nivoa slobodnog beta HCG i PAPP- A su značajno snižene.

Nakon dobijanja rezultata kombinovanog skrininga – ultrazvučnog pregleda i rezultata biohemijskog skrininga, donosi se odluka o tome da li se ostaje na tom rezultatu – koji ima stopu detekcije 85%, uz lažno pozitivnu vrednost od 5%, radi se dalji neinvazivni skrining analizom slobodne ćelijske DNK ploda u krvi majke NIPT koji ima stopu detetkcije od oko 99% za trizomiju 21, 96% za trizomiju 18 i 92% za trizomiju 13, uz lažno pozitivne vrednosti od 0,1% ili se radi invazivna dijagnostika, koja ima stopu detekcije od 100% za sve hromozomopatije, i njihov broj i izgled, uz rizik od pobačaja od 1% – dijagnostika hromozomopatija.

ZAKAŽITE PREGLED

kod akušera

CTG

CTG – kardiotokografija je metoda kojom se prati stanje bebe i utvrđuje da li postoje kontrakcije. Na prednji trbušni zid majke se, u predelu materice, postavljaju dve sonde – kalote. Jedna beleži otkucaje bebinog srca i na taj način prati stanje bebe, a druga da li...

Serklaža

Serklaža predstavlja intervenciju opšivanja grlića materice tokom trudnoće, u nekim stuacijama u kojima postoji rizik od prevremenog porođaja u tekućoj trudnoći, ili je došlo do kasnog pobačaja ili prevremenog porođaja u prethodnoj trudnoći. Pre postavljanja serklaža,...

Vađenje plodove vode – amniocenteza

Intervencija vađenja plodove vode – amniocenteza je intervencija kojom kojom se dobija materijal za određivanje stanja hromozoma - kariotipizaciju ploda. Ova se intervencija radi posle 16.nedelje, dok se biopsija horionskih čupica – CVS (chorionic villi sampling) radi...

Biopsija horionskih čupica – CVS

Biopsija horionskih čupica – CVS (chorionic villi sampling) predstavlja intervenciju kojom se dobija materijal za određivanje stanja hromozoma - kariotipizaciju ploda. Ova se intervencija radi u prvom trimestru, između 11. i 14. nedelje gestacija, nakon 16. nedelje se...

3D i 4D ultrazvuk

Kod trodimenzionalnog (3D) i četvorodimenzionalnog (4D) ultrazvučnog pregleda se, pomoću kompjutera, pravi slika koja prikazuje bebu u tri dimenzije, a, ako se radi o četvorodimenzionalnom pregledu, gde je četvrta dimenzija vreme, beba se može videti baš onako kako...

Resutura – ponovno šivenje – epiziotomije

Epiziotmija je rez na međici koji se pravi da bi se olakšalo rađanje bebinog prednjačećeg dela. Rana koja nastaje nakon  epizotomije ušiva se po slojevima, nakon čega zarasta nakon nekoliko dana. Ukoliko dodje do rašivanja rane, potrebno je ponovno postavljanje šavova...

Disclaimer – Svako stanje može imati različite kliničke manifestacije i kliničku sliku, te je za postavljanje definitivne dijagnoze, kao i planiranje potrebnih ispitivanja i terapije potrebno obratiti se lekaru.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

KONTAKT

Pozovite

021 551 331

Čekamo vas

Kosovska 26. 21000 Novi Sad

Od ponedeljka do petka 08:00h – 20:00h
I subotom 8:00h – 13:00h

Pišite nam

info@poliklinikanovakov.com

Partneri:

     

Osiguravajuće kuće: