Dabl test – biohemijski skrining u prvom trimestru

Dabl test je biohemijski skrining

Biohemijski skrining se zasniva na utvrdjivanju postojanja odredjenih materija u krvi majke u većim ili manjim količinama u odnosu na «normalu». Dabl test se radi se u prvom (izmedju 11 i 14 nedelja starosti trudnoće), a tripl ili kvadripl test u drugom trimestru trudnoće (izmedju 16 i 19 nedelja), sam ili, što je daleko bolje, u sklopu sa ultrazvučnim pregledom.
U drugom trimestru može se koristiti na dva načina – kao skrining hromozomopatija ali i radi utvrdjivanja postojanja problema sa kičmom i lobanjom bebe, kao i sa prednjim trbušnim zidom, kada je od ključnog značaja nivo alfa-feto proteina (AFP), koji je značajno povećan kod beba koje imaju ove probleme.

Koje su normalne vrednosti biohemijskog skrininga?

Postoje ranije određene normalne vrednosti nivoa hormona koji se koriste u biohemijskom skriningu koje su specifične za određenu populaciju i za određenu gestacijsku nedelju. Na osnovu informacije o rođenju zdravog deteta, prosečna vrednost datih hormona u krvi kod žena sa zdravim novorodjenčetom označava se kao medijana (daje joj se vrednost 1), a sva odstupanja od te vrednosti za gestaciju nedelju izračunavaju se kao umnošci medijane (multiple of median – MoM). Što je vrednost bliža medijani (1 MoM) , šanse da je beba dobro su veće.

Kakve treba da budu vrednosti hormona na dabl testu i kada se rizici povećavaju?

Kod dece sa Daunovim sindromom slobodni beta HCG je češće povišen (umnožak medijane 1,8 i veći) a PAPP-A je češće snižen (umnožak medijane 0,4 i manji). Rizik se više povećava ako oba hormona odstupaju od medijane. Za različite hromozomopatije odstupanja su različita – kod trizomije 18 (Edvardsovog sindroma) i trizomije 13 (Pautau sindroma) obe vrednosti – i nivoa slobodnog beta HCG i PAPP- A su značajno snižene.

Nakon dobijanja rezultata kombinovanog skrininga – ultrazvučnog pregleda i rezultata biohemijskog skrininga, donosi se odluka o tome da li se ostaje na tom rezultatu – koji ima stopu detekcije 85%, uz lažno pozitivnu vrednost od 5%, radi se dalji neinvazivni skrining analizom slobodne ćelijske DNK ploda u krvi majke NIPT koji ima stopu detetkcije od oko 99% za trizomiju 21, 96% za trizomiju 18 i 92% za trizomiju 13, uz lažno pozitivne vrednosti od 0,1% ili se radi invazivna dijagnostika, koja ima stopu detekcije od 100% za sve hromozomopatije, i njihov broj i izgled, uz rizik od pobačaja od 1% – dijagnostika hromozomopatija.

ZAKAŽITE PREGLED

kod akušera

Epizotomija

Šta je epizotomija? Kada se radi? Da li uvek mora da se radi?

CTG

Šta je CTG? Kada se radi? Kako se radi CTG? Šta se procenjuje CTG-om?

Serklaža

Šta je serklaža? Koje su indikacije za serklažu? Kako se radi? Ima li rizika od intervencije?

3D i 4D ultrazvuk

Šta je 3D a šta 4D ultrazvuk? Šta je potrebnod da bi se beba lepo videla? Šta se vidi?

Disclaimer – Svako stanje može imati različite kliničke manifestacije i kliničku sliku, te je za postavljanje definitivne dijagnoze, kao i planiranje potrebnih ispitivanja i terapije potrebno obratiti se lekaru.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Pošaljite nam vašu email adresu da prvi saznate sve o aktuelnim ponudama, akcijama i novostima!

KONTAKT

Pozovite

021 551 331

Čekamo vas

Kosovska 26. 21000 Novi Sad

Od ponedeljka do petka 08:00h – 20:00h
I subotom 8:00h – 13:00h

Pišite nam

info@poliklinikanovakov.com

Partneri:

     

Osiguravajuće kuće: