Indukcija porođaja

You are here:
* Disclaimer - Sve intervencije imaju svoja ograničenja, kontraindikacije, mogućnost pojave neželjenih dejstava i komplikacija i krajnji rezultat može biti različit kod različitih ljudi, o čemu je potrebno detaljno se savetovati se sa svojim lekarom, dobiti sva potrebna obaveštenja i odgovore na svoja pitanja.
* Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.