Prim. dr Ljiljana Ivanović

Rođena je u Deronjama. Osnovnu školu je završila u Deronjama a Srednju medicinsku školu ,,7.april,, u Novom Sadu. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1992. godine.

Nakon završenog obaveznog lekarskog staža u Kliničkom centru u Novom Sadu 1993. godine položila je stručni ispit. Specijalističke studije iz oblasti ginekologije i akušerstva je upisala 1993. na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, a specijalistički ispit položila je 1997. godine sa odličnim uspehom.

Radni odnos na neodredjeno vreme u Kliničkom centru Vojvodine, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo zasnovala je 1998. godine. Trenutno obavlja poslove šefice Odseka za prijem i ginekološku trijažu pacijenata na Zavodu za ginekologiju.

U toku svog profesionalog usavršavanja operadelila se za usavršavanje iz oblasti ginekologije i ultrazvučne dijagnostike bolesti dojke. Završila je kurseve iz minimalno invazivne hirurgije u ginekologiji-endoskopske hirurgije a edukaciju iz oblasti UZ dijagnostike dojke obavila je na Institutu za onkologiju u Beogradu.
Učesnica je brojnih domaćih i inostranih seminara i kongresa. Autorka i koautorka je više od 20 naučnih radova objavljenih kod nas i u inostranim časopisima.

Za postignute istaknute rezultate u struci Ministarstvo zdravlja joj je 2013. godine dodelilo titulu primarijusa.
Članica SLD-DLV i organizacije ESGO.

ZAKAŽITE PREGLED

kod akušera

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.