Dr sc. med. Aleksandra Novakov Mikić

Aleksandra Novakov Mikić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, supspecijalista perinatologije, rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, sa ocenom 9,94, gde je odbranila i magistarsku tezu kao i doktorsku disertaciju iz oblasti perinatologije, baveći se temom dužine grlića materice i procenama ishoda indukcije porodjaja.

Školovala se u Španiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Madjarskoj i Velikoj Britaniji, a supspecijalizaciju iz fetalne medicine završila je na Kraljevskom koledžu u Londonu (King’s College, London), gde je u periodu 1997/1998 radila u prestižnom Harrisbirthright Centre for Fetal Medicine i u Fetal Medicine Centre, sa prof Kypros Nicolaidesom, vodećim stručnjakom u oblasti fetalne medicine. Nakon povratka iz Londona, posvetila se istraživanjima u polju perinatologije, kao i edukaciji ginekologa i akušera iz cele Srbije, kako radom u okviru organizacija kurseva iz oblasti fetalne ehokardiografije i neurosonografije, tako i edukacijom lekara iz oblasti opšteg ultrazvuka, u okviru projekata Sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku – “Registar anomalija u Vojvodini”, u okviru koga su organiozovane edukacije za lekare iz Vojvodine.

Bila je angažovana kao ekspert u okviru medjunarodnih projekata organizacija “Save the children” u edukaciji stanovništva u polju trudnoće, kao i projekta Evropske unije – edukacije lekara u polju ultrazvučnog skrininga hromozomopatija u prvom trimestru, u toku koga je edukovano na desetine lekara Srbije. Bila je upravnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine od 2007. do 2011., a od 2008. do 2011. bila je član Veća Grada Novog Sada zadužen za zdravstvo.

Kao organizator i učesnik mnogih seminara i kongresa iz oblasti ginekologije i akušerstva, dobitnik je i brojnih priznanja i diploma iz ove oblast. Član je domaćih i inostranih udruženja iz oblasti ginekologije i učesnik u nacionalnim i pokrajinskim stručnim komisijama iz oblasti medicine i visokog obrazovanja. Autor je četiri priručnika i pet monografija nacionalnog značaja, te više od dve stotine naučnih radova. Jedan je od najcitiranijih autora iz oblasti medicinskih nauka na ovim prostorima. Organizator je nekoliko kurseva iz oblasti prenatalne dijangnostike.

Nosilac je tri pokrajinska projekta i istraživač u nekoliko republičkih i međunarodnih projekata i kliničkih studija.

Udata je, majka dvoje dece.

ZAKAŽITE PREGLED

kod ginekologa

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Prof. dr sc. med. Artur Bjelica

Artur Bjelica je rođen 1970. u Gorlicama (Poljska). Osnovo i srednje obrazovanje – smer biologija stekao je u Novom Sadu. Studije medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu započeo je 1989. i završio 1995. godine. Tokom 1997-2001. godine specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo, a 2007. godine završio je užu specijalizaciju iz endokrinologije. Magistarske studije na Medicinskom fakultetu završio je 2003. obranivši tezu pod nazivom “Trudnoćom indukovana hipertenzija – psihosomatski aspekti”, a stepen doktora medicinskih nauka stekao je 2004. godine odbranivši disertaciju pod nazivom “Determinante kontraceptivnih nauka u ženskoj studentskoj populaciji”.

Od 2006. godine nalazi se na poziciji Šefa odseka za reproduktivu endokrinologiju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvodine. U svom kliničkom radu usmeren je na dijagnostiku i lečenje steriliteta, metode asistirane reprodukcije kao i tretman poremećaja iz oblasti reproduktivne endokrinologije. Svoje znanje i veštine usavršavao je učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima kao i tokom studijskih boravaka u Austriji, Maleziji, Južnoafričkoj republici i Argentini. Od 2001. do 2009. godine bio u zvanju asistenta na Katedri za opstetriciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, od 2009. godine u zvanju docenta, a od 2014. u zvanju profesora na istoj katedri. Pored obrazovanja iz domena medicinskih nauka, završio je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom sadu, 1999. godine, a 2005. godine stekao zvanje doktora psiholoških nauka sa disertacijom pod nazivom “Spremnost za promene i motiv postignuća u procesu modernizacije polnih uloga”. Govori engleski, italijanski, francuski, poljski i ruski jezik.

ZAKAŽITE PREGLED

kod ginekologa

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Dr Brigita Lepeš Bingold

Dr Brigita Lepeš Bingold rodjena je u Novom Sadu. U rodnom gradu završila je srednju medicinsku školu, akušerski smer. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1991 god. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. Tokom specijalizacije boravila je šest messeci na usavršavanju u Budimpešti, na Ginekološko-akušerskoj klinici “Semmelweis” gde je uz prof. dr Janoša Urbančeka i Zoltana Papa bila uključena u rad svetski poznatog genetičkog tima i tima za sterilitet i vantelesnu oplodnju. U bolnici “Jahn Ferenc” učestvovala u vođenju bezbolnog porođaja primenama regionalnih anestezija i nastavila rad na Odeljenju za vantelesnu oplodnju primenama najsavremenijih metoda.

Po završetku specijalizacije, naredne dve godine provela je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu, na Zavodu za humanu reprodukciju, gde je, uz doajena i pionira oblasti ginekološke endokrinologije, steriliteta i vantelesne oplodnje, prof dr MIlenka Bujasa, nastavila usavršavanje iz oblasti vantelesne oplodnje.

Od 2000. godine radi u privatnoj praksi, primenjujući znanja stečena tokom specijalizacije i aktivno se usavršavavajući u primeni ultrazvučnih tehnika kako u perinatologiji tako i u dijagnozi i lečenju ginekoloških obolenja. Od 2005. godine prenosti svoja znanja učenicima Srednje medicinske škole “7.april” u Novom Sadu, gde predaje predmet Ginekologija i akušerstvo, kako na srpskom tako i na madjarskom jeziku.U okviru rada u školi radila je na projektima prosvećivanja i proširivanja znanja mladih o reproduktivnom zdravlju i kontracepciji.

Učestvovala je aktivno u radu brojnih domaćih i internacionalnih seminara, kurseva i kongresa.

U svakodnevnom radu služi se srpskim, madjarskim i engleskim jezikom.

ZAKAŽITE PREGLED

kod akušera

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Dr Radmila Maletin

ZAKAŽITE PREGLED

kod ginekologa

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Prim. dr Dragan Budakov

Dr Dragan Budakov, specijalista ginekologije i akušerstva, supspecijalista fertiliteta i steriliteta, završio je Medicinski fakultet u Novom Sadu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine. Stalno je zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo KCV u Novom Sadu, gde je bio i vršilac dužnosti upravnika. Bio je načelnik Odeljenja patološkog puerperijuma. Dugogodišnji je načelnik Odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju.

Nakon završene supspecijalizacije,  2013. godine je stekao zvanje supspecijaliste fertiliteta i steriliteta. Usavršavao se na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti ginekologijje, laparoskopske hirurgije, histeroskopije i minimalno invazivne hirurgije.

ZAKAŽITE PREGLED

kod ginekologa

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.