Prof. dr sc. med. Edita Stokić

Prof dr Edita Stokić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, rodjena je u Kikindi. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1986. godine, sa prosečnom ocenom 9,96. Poslediplomske studije, smer Neuroendokrinologije, završila je 1991. godine, odbranjenim magistarskim radom pod naslovom “Stanje prolaktinske sekrecije adenohipofize u osoba s različitim funkcionim poremećajima štitaste žlezde”. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Uticaj specifične distribucije masnog tkiva na razvoj metaboličkih komplikacija gojaznosti”, odbranila je 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila 1994. godine, a subspecijalistički ispit iz endokrinologije 1997. godine.

Bila je učesnik, organizator i predavač na mnogim domaćim i medjunarodnim skupovima – Strategies for Comprehensive Lipid Management ih High Risk Patients, EBAC, Milan 2012., Perspectives on Diabetes Management in 2012, EACCME, Marseille, 2012., Update in the Field of Metabolic Syndrome, Obesity, Diabetes and Atherosclerosis. Special Clinical Pharnacology, International Conference within the Svcope of the DAAD Program „Academic Reconstruction of South East Europe“ 2011, Accredited Educational Programme – Preventive strategies to reduce cardiovascular risk in 2010 – EBAC, University Gothenburg, Dublin Ireland 2010., Comprehensive Cardiometabolic Risk Reduction Program“, 3rd International Summit on Cardiometabolic Risk Associated with Intra-abdominal Adoisity (Prague, Czech Republic, 2007), CME “Progress in understanding energy homeostasis in humans” (Medical Faculty Belgrade, Serbia), 2005, CMEF Cardiometabolic education Forum (Paris, France), 2005, “Good clinical practice” (Association of Clinical Research Professionals) 2005 ( Novi Sad, Serbia), Obesity Management Course For Clinicians working in the field of Diabetes” – IOTF SCOPE (Prague, Czeh Republic), 2004, Postgraduate Clinical Endocrinology Course (European Federation of Endocrine Society, University Medical Centre, Geneva, Switzerland), 1995, Jugoslovenska škola ultrazvuka, Primena ultazvuka u dijagnostici površnih tkiva, abdomena i endokrinologije- Kragujevac, Srbija i Crna Gora, jun 1995.

Predsednik je Internističke sekcije DLV-SLD od 2008. godine, predsednik Komisije za kontinuiranu edukaciju doktora medicine DLV-SLD od 2011. godine i bila je potpredsednik Srpsko udruženja za izučavanje gojaznosti kao i predsednik Sekcije za endokrinološke i metaboličke poremećaje DLV-SLD u periodu 2002- 2004. godine.

Član je Udruženja endokrinologa Srbije, Srpskog udruženja za medicinsko pravo, Udruženja za aterosklerozu Srbije, Češkog aterosklerotskog društva, Evropskog aterosklerotskog društva, Evropskog lipoproteinskog kluba, Evropskog društva za studije o dijabetesu, Američke dijabetološke asocijacije, Internacionalnog udruženja za proučavanje gojaznosti i Association of Clinical Research Professionals. Član je Ekspertske grupe za gojaznost Ministarstva zdravlja Republike Srbije, radne grupe za Diabetes mellitus, Ministarstva zdravlja Republike Srbije, radne grupe za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja. Član je Uređivačkog odbora časopisa „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“.

Od strane The Specialist Certification of Obesity Professional Education (SCOPE) pod pokroviteljstvom projekta International and European Associations for the Study of Obesity dobila je zvanje National Fellow. Dobitnik je godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva za naučno-istraživački rad, 2008. godine, nagrade za najboljeg profesora na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu- Novi Sad, 2006, 2010, 2011, nagrade mentoru za naučno-istraživački rad mladih sa temom Uticaj terapije gojaznosti na komorbiditete– Beograd, decembar 2001., nagrade Jugoslovenskog udruženja za proučavanje gojaznosti za rad Značaj i mesto ultasonografije u proceni masno-tkivnih depoa, Beograd, oktobar 1997., prve nagrade Medicinskog fakulteta za postignut uspeh tokom školovanja 1982. godine, godišnje nagrade Društva lekara Vojvodine za najbolji uspeh tokom studija 1987. godine, te Povelje za najboljeg diplomiranog studenta Srpskog lekarskog društva, 1987. godine.

Autor je i koautor je ukupno 372 rada, najvećim delom iz oblasti gojaznosti, poremećaja metabolizma lipida i lipoproteina i šećerne bolesti, poglavlja u međunarodnoj monografijiRecent Advances in cardiovascular risk factors“, urednika Mehnaz Atiq Intech, kao i autor dve monografije o gojaznosti.

ZAKAŽI PREGLED

kod interniste

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Prof. dr sc. med. Ivana Urošević

Doc. dr Ivana Urošević zaposlena na Klinici za hematologiju KC Novi Sad od 1999. godine. Specijalistički ispit iz oblasti interne medicine položila je aprila 2002. godine. Septembra 1999. godine izabrana za je asistenta-pripravnika na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu za oblast Interna medicina. Poslediplomsku nastavu upisala je 2000. godine za naučnu oblast Interna medicina, a užu specijalizaciju iz hematologije oktobra 2002. godine.Odbranila je magistarsku tezu u julu 2003. godine. Subspecijalistički ispit iz oblasti hematologije maja položila je 2004. godine a doktorsku disertaciju odbranila u februaru 2010.godine. Iste godine izabrana za docenta na Katedri za internu medicinu.

Autor i koautor je u izradi oko 70 naučnoistraživačkih radova, i autor je jedne monografije pod naslovom “Hemobiologija i terapijska primena eritrocita – od dogmi do savremenih pristupa” i autor u poglavlju udžbenika »Klinička hematologija«.

ZAKAŽI PREGLED

kod interniste

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Mr. sc. med dr Tatjana Pešić

Primarijus Dr Tatjana Pešić, Načelnik odeljenja za gastroenterologiju i hepatologiju KC Vojvodine rođena je u Sremskim Karlovcima gde je završila osnovnu školu kao i gimnaziju. Medicinski fakultet je pohađala u Novom Sadu i završila juna 1985 godine, sa prosečnom ocenom 9,06. U toku studija nagrađena je za postignuti uspeh nagradom Univerziteta. Na istom fakultetu je upisala posle diplomske studije, smer neuroendokrinologija. Magistarski rad pod naslovom „Odnos gastrinemije, želudačne sekrecije i pepsinogena i u svetlu nekih dominantnih riziko-faktora ulkusne bolesti gastroduodenuma“ odbranila je 1993 godine. Poseduje aktivno znanje engleskog i ruskog jezika.

U stalnom radnom odnosu je na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju KC Vojvodine od 1988 godine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1994 godine, a ispit iz uže specijalizacije iz gastroenterologije i hepatologije 1998 godine.

Na radno mesto šefa odseka za bolesti bilijarnog stabla i pankreasa raspoređena je 2000 godine a 2010 godine na radno mesto načelnika Odeljenja za gastroenterologiju Klinike za gastroenterologiju KC Vojvodine.

Ministarstvo zdravlja republike Srbije nakon uvida u stručni i naučni rad joj je dodelilo zvanje primarijusa 2012 godine.

Pohađala je CME kurseve na svetskim, evropskim i domaćim gastroenterološkim i hepatološkim kongresima i učestvovala na CME Workshop-ovima iz ove oblasti.

Gastroenterološku endoskopiju usavršavala je dva meseca na Gastroenterologiji Allgemeines Krankenhaus Bambek u Hamburgu, Savezna Republika Nemačka.

Član je Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, Internističke sekcije DLV-SLD, Gastroenterološke sekcije SLD i Hepatološke sekcije SLD.

Kao asistent za užu naučnu oblast Interna medicina na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bila je angažovana od 1995 godine.

Autor je ili koautor 76 naučno-istraživačka rada objavljena ili prezentovana u zemlji ili inostranstvu.

ZAKAŽI PREGLED

kod interniste

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Dr sc. med. Aleksandra Ilić

Završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,60.

Zaposlena je u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je sa ocenom „odličan“ 2004. godine, a godine 2009. i supspecijalistički ispit iz oblasti kardiologije kada je odbranila i rad pod nazivom „Restriktivne kardiomiopatije – značaj ehokardografije u savremenoj dijagnostici”.

Akademske doktorske studije kliničke medicine završila je sa prosečnom ocenom 9,86, u toku je izrada doktorske teze pod nazivom „Funkcija miokarda leve komore i dnevno-noćni ritam arterijskog krvnog pritiska kod gestacijske hipertenzije“.

Dominantna profesionalna delatnost je ultrazvučna dijagnostika kardioloških oboljenja (ehokardiografija, stress ehokardiografija i transezofagealna ehokardiografija), a posebno polje interesovanja i rada su kardiološke bolesti u trudnoći, naročito hipertenzija.

ZAKAŽI PREGLED

kod interniste

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Dr sc. med. Andrea Peter

Dr sci med Andrea Peter rođena je u Ludvigsburgu, Savezna Republika Nemačka. Osnovne studije opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu završila je 2001. godine sa prosečnom ocenom 8,57 (osam/pedesetsedam). Specijalističke studije iz oblasti nuklearne medicine započela je 2004. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu i specijalistički ispit položila je 2008. godine. Doktrosku disertaciju pod naslovom ‚‚ Mesto i značaj pozitronske emisione tomografije u dijagnostici neurodegenerativnih oboljenja’’ odbranila je 2013. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Zaposlena u Centru za nuklearnu medicinu, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gde aktuelno obavlja posao specijaliste nuklearne medicine sa posebnim zanimanjem za oblasti nuklearne onkologije i nuklearne endokrinologije, kao i nuklearne kardiologije i hibridnog imidžinga u vidu PET/ CT i SPECT/ CT dijagnostike. U okviru oblasti nuklearne endokrinologije, pored redovnih scintigrafskih pregleda bavi se ultrasonografskom dijagnostikom bolesti štitaste žlezde sa posebnim osvrtom na evaluaciju nodoznih struma odnosno vršenjem aspiracione punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Takođe, u okviru svakodnevnog rada, pored dijagnostike bavi se i lečenjem i praćenjem bolesnika sa dokazanim malignitetom štitaste žlezde.

U toku svog profesionalnog usavršavanja 2009. godine pohađala je bazični kurs Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču iz oblasti PET/ CT dijagnostike u onkologiji- EANM course on PET/ CT in Oncology. Učestvovala na sastanku mladih istraživača Evropskog udruženja nuklearne medicine u Beču (EANM Young Investigators Meeting) i to 2010. godine na temu hibridnog imidžinga u evaluaciji koronarne bolesti srca– Cardiac hybrid imaging: Integrating morphology and function for the assessment of heart disease, a potom i 2011. godine iz oblasti neuroimidžinga- Nuclear medicine imaging in neurodegenerative diseases. Takođe je pohađala i nekoliko edukativnih seminara Evropske škole nuklearne medicine.

Autor je 3 rada koji su u celosti objavljeni u međunarodnim časopisima, kao i 3 rada koji su publikovani u časopisima od nacionalnog značaja. Učesnik je mnogobrojnih domaćih naučnih skupova sa 11 objavljena rada, kao i brojnih međunardnih naučnih skupova na kojima je objavila 39 radova.

Član je Evrospkog udruženja nuklearne medicine, kao i Udruženja nuklearne medicine Srbije.

ZAKAŽI PREGLED

kod interniste

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.