Dr Marijana Krstičević

Dr Marijana Krstičević osnovnu i srednju školu završila je u Somboru, a diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer Opšta medicina 2011. godine. Tokom studija i obaveznog lekarskog staža posebno interesovanje pokazala je prema dermatologiji i estetskoj medicini i svoju edukaciju usmerila u tom pravcu, učestvujući u brojnim edukacijama u zemlji i inostranstvu, kako iz aplikacije mezoterapije, botoksa, filera, mezoniti, PRP i drugih najsavremenijih tehnika, tako i primene lasera u anti-aging medicini.

Neki od najvažnijih kurseva, seminara i treninga u kojima je učestovala su:

  • International Plastic Aesthetic Residence(IPAR) Skin tech peelings an daily care, Aesthetic Dermal face and body Solutions, Cellulitis, Lipolyisis, Mesolift, Anti Ageing, Alopecia, Melasma
  • dr Philippe Deprez, MESOTRAX PREMIUM, theoretical and practice training for 3D PDO Thread Lifting Technique by Mesotrax protocols,
  • training course in INTRALIPOTHERAPY
  • Vistabel and Juvaderm Allergan facial workshop
  • PROLLENIUM, MEDICAL TECHNOLOGIES – Primena hijaluronskih filera u estetskoj medicini
  • AUTOLOGOUS PLATET-RICH PLASMA (PRP) TREATMENTS IN AESTHETICS: MESOTHERAPY, VOLUMERTIC FILLERS and ALOPECIA, REGEN LAB
  • Fundamental course od bio-reparative aesthetic medicine, KUXFACE, dr Dorina Donici, anti-age medicine
  • FOTONA – primena lasera u dermatologiji i estetskoj medicini

U cilju kontinuirane edukacije i praćenja najsavremenijih tokova u estetskoj i anti-aging medicini bila je na nekoliko studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu. Na specijalizaciji iz deramatovenerologije je na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Vojvodine.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

Dr Annamarija Pfau

Dr Annamaria Pfau, rođena je u Novom Sadu, gde je završila i snovnu i srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra-tehničar. Studirala je na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu, smer Opšta medicina na engleskom jeziku i diplomirala 2014.godine.

Tokom studija, 2010./2011. godine u okviru programa Campus Europae studirala je godinu dana u Nansiju na na Medicinskom Fakultetu Univerziteta „Henry Poincaree“ u Francuskoj.

Tokom 2011. godine stažirala je u Urgentnom centru Bolnice „Stell“ u Parizu, a 2012. godine usavršavala se u Urgentnom centru univerzitetske bolnice „Bichat- Claud Bernard“ u Parizu. U okviru pilot projekta Ministarstva Omladine i Sporta Vojvodine „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ bila je angažovana kao vršnjački edukator. Na specijalizaciji je iz dermatovenerologije na Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Vojvodine.

Učestvovala je aktivno u izradi naučnih radova iz oblasti angiologije, prikazanim na domaćim i međunarodnim kongresima i kontinuirano se usavršava iz oblasti dermatologije i estetske medicine, kao i primeni lasera u dermatoloogiji u domaćim i inostranim centrima.

Govori srpski, mađarski, francuski, engleski i italijanski jezik.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.