Tripl i kvadripl test – biohemijski skrining u drugom trimestru

Kakve su normalne vrednosti hormona u drugom trimestru – tripl i kvadripl test?

Skrining hromozomopatija predstavlja niz analiza sa ciljem da se proceni koliki je rizik od postojanja najčešćih hromozomopatija.  Skrining hromozomopatija se može raditi u prvom trimestru (ultrazvuk u prvom trimestru, dabl test) i u drugom trimestru – tripl i kvadripl test za biohemijski skrining, kao i dodatnim pregledima (ultrazvuk u drugom trimestru, fetalna ehokardiografija).
U drugom trimestru se biohemijski skrining koristi dvojako – za korigovanje rizika od hromozomopatija ali i za postavljenje sumnje za postojanje nekih anomalija na bebi.
U proceni biohemijskog rizika od hromozompatija koriste se tri ili četri hormona, što zavisi od centra koji vrši skrining. Tripl test obuhvata tri hormona – alfa-feto proteina (AFP), beta humanog horionskog gonadotropina (beta HCG), estriola (uE3). Kvadripl test obuhvata sem alfa-feto proteina, beta humanog horionskog gonadotropina i estriola i inhibin A. Kvadripl test je nešto tačniji od tripl testa.

Kada se rizici posle tripl i kvadripl testa povećavaju?

Kod beba sa Daunovim sindromom AFP je češće snižen (umnožak medijane 0,75 i manji), a beta HCG je češće povišen (umnožak medijane iznad 1,8), dok je i estriol češće povišen. Kod drugih najčešćih hromozomopatija – trizomije 18 i 13, ove vrednosti su nešto drugačije, nivoi hormona su uglavnom svi sniženi, još značajnije nego kod Daunovog sindroma.

Šta znači kada je alfa feto protein (AFP) povišen?

AFP je povišen najčešće kada je bilo neko krvarenje u trudnoći, ali moće biti i znak nekih anomalija kičme i prednjeg trbušnog zida. AFP je tada značajno povišen, iznad 2 umnoška medijane (2 MoM). Za razliku od slučajeva kod kojih postoji sumnja na hromozomopatije, kod kojih skrining NE TREBA PONAVLJATI, u slučajevima kod  kojih je AFP povišen ispitivanje se može ponoviti nakon nedelju dana. Ukoliko je nivo u opadanju, znači da se radilo o prolaznoj pojavi, koja je najverovatnije rezultat prethodnioh krvarenja u amnionskoj šupljini.
Obavezno je kod ovakvih nalaz povišenog AFP-a uraditi detaljan ultrazvučni pregled u referentnom centru za prenatalni ultrazvuk, da bi se dodatno potvrdilo da nema anomalije ploda.

ZAKAŽITE PREGLED

kod akušera

CTG

CTG – kardiotokografija je metoda kojom se prati stanje bebe i utvrđuje da li postoje kontrakcije. Na prednji trbušni zid majke se, u predelu materice, postavljaju dve sonde – kalote. Jedna beleži otkucaje bebinog srca i na taj način prati stanje bebe, a druga da li...

Serklaža

Serklaža predstavlja intervenciju opšivanja grlića materice tokom trudnoće, u nekim stuacijama u kojima postoji rizik od prevremenog porođaja u tekućoj trudnoći, ili je došlo do kasnog pobačaja ili prevremenog porođaja u prethodnoj trudnoći. Pre postavljanja serklaža,...

Vađenje plodove vode – amniocenteza

Intervencija vađenja plodove vode – amniocenteza je intervencija kojom kojom se dobija materijal za određivanje stanja hromozoma - kariotipizaciju ploda. Ova se intervencija radi posle 16.nedelje, dok se biopsija horionskih čupica – CVS (chorionic villi sampling) radi...

Biopsija horionskih čupica – CVS

Biopsija horionskih čupica – CVS (chorionic villi sampling) predstavlja intervenciju kojom se dobija materijal za određivanje stanja hromozoma - kariotipizaciju ploda. Ova se intervencija radi u prvom trimestru, između 11. i 14. nedelje gestacija, nakon 16. nedelje se...

3D i 4D ultrazvuk

Kod trodimenzionalnog (3D) i četvorodimenzionalnog (4D) ultrazvučnog pregleda se, pomoću kompjutera, pravi slika koja prikazuje bebu u tri dimenzije, a, ako se radi o četvorodimenzionalnom pregledu, gde je četvrta dimenzija vreme, beba se može videti baš onako kako...

Resutura – ponovno šivenje – epiziotomije

Epiziotmija je rez na međici koji se pravi da bi se olakšalo rađanje bebinog prednjačećeg dela. Rana koja nastaje nakon  epizotomije ušiva se po slojevima, nakon čega zarasta nakon nekoliko dana. Ukoliko dodje do rašivanja rane, potrebno je ponovno postavljanje šavova...

Disclaimer – Svako stanje može imati različite kliničke manifestacije i kliničku sliku, te je za postavljanje definitivne dijagnoze, kao i planiranje potrebnih ispitivanja i terapije potrebno obratiti se lekaru.

! Sadržaj na našem sajtu je namenjen samo za opštu informaciju i nije zamena za savet i pregled lekara. Ako se planira primena informacije dobijene na našem sajtu, prethodno je potrebno savetovati se sa lekarom. Mada se ulaže trud da se informacije na sajtu redovno ažuriraju, ne garantujemo za njegovu tačnost, sveobuhvatnost i ažuriranost.

KONTAKT

Pozovite

021 551 331

Čekamo vas

Kosovska 26. 21000 Novi Sad

Od ponedeljka do petka 08:00h – 20:00h
I subotom 8:00h – 13:00h

Pišite nam

info@poliklinikanovakov.com

Partneri:

     

Osiguravajuće kuće: