Folikulometrija

o-uslugama

Folikulometrija

Folikulometrija predstavlja ultrazvučno praćenje rasta jajnih ćelija (folikula) tokom ginekološkog ultrazvučnog pregleda. Tokom pregleda se, sem rasta folikula, prati i napredovanje rasta endometrijuma i njegove debljine.

Kada se radi folikulometrija?

Ova vrsta pregleda se radi u okviru ispitivanja mogućnosti začeća, te nakon inseminacije, stimulacije ovulacije ili u okviru praćenja uspeha vantelesne oplodnje.

Folikulometrija se, kada je menstrualni ciklus od 28 dana, uglavnom radi od 10. dana ciklusa pa sve dok jajna ćelija ne dostigne veličinu od 19-21 mm.

U slučaju da je ciklus kraći ili duži, pomera se i dan početka praćenja rasta folikula. Koliko će se često raditi folikulometrija zavisi od brzine rasta folikula – jajna ćelija raste u proseku 2-2,5 mm dnevno, a svaki folikul se posmatra individualno.

Cenu Folikulometrije možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam