Oralni probiotik u trudnoći

Primena oralnog probiotika u trudnoći ima pozitivan uticaj na crevni i urinarni trakt, te kao takva ima i profilatički i terapijski učinak na o državanje odgovarajućeg acidobaznog statusa (pH) vagine – 3,5 – 4,5 i to produkcijom vodonik peroksida i mlečne kiseline. Primena oralnog probiotika u trudnoći ima baktericidni i bakteriostatični efekat, što dovodi do povećanja lokalnog imuniteta.

PREDNOST oralne  aplikacije je  mogućnost primene i u slučaju krvavljenja u trudnoći i istovremena primena druge lokalne terapije.

Tokom trudnoće je primena oralnog probiotika bezbedna, a cilj primene je očuvanje i obnavljanje vaginalne mikrobiote, prevencija ponavljanja vaginalnih infekcija u trudnoći te priprema flore za porođaj – smanjenje kolonizacije lošim bakterijama.  Kod terapijske primene koristi se u toku i nakon akutnih epizoda infekcije (20-30 dana), te kod hroničnih infekcija, paralelno sa antibioticima, kada se nastavlja još još 3 nedelje do  3 meseca. Kod vaginalne infekcije gljivicama dobra klinička praksa je da se u isto vreme koriste antibiotik, vaginalni antimikotik i oralni probiotik za vaginu.

Kompletna terapija probioticima obuhvata kombinovani pristup – oralni i vaginalni. To ima najbolji učinak – najbrži, najefikasniji, postiže se dugotrajni efekat i potpuna zaštita vaginalne mikroflore kao I prevencija povratka infekcije.

Oralni probiotik FemmaBiotic  deluje i na creva i na vaginu, koristi se u prevenciji vaginalnih infekcija, suplementaciji u terapiji vaginalnih infekcija, za smanjenje rizika od ponavljanja vaginalnih infekcija kao i vaginalnih tegoba koje se javljaju u toku menopauze. Siguran je i pouzdan, koristi se između tri nedelje i tri meseca, shodno indikacijama, a siguran je i za primenu u trudnoći.