Ponavljanje vaginalnih infekcija

Bakterijska vaginoza

Bakterijska vaginoza może biti akutna infekcija, ili rekurentna, da se ponavlja – oko 15 –30%
Ponavljanje vaginalnih infekcija.
Žena ima ponovo simptome bakterijske vaginoze unutar 30-90 dana od terapie, a čak 50 –70% unutar 12 meseci od terapie. Uzrok ovome może biti perzistencija ili re-ekspozcija drugim faktorom rizika za bakterijsku vaginozu. Ili neuspeh u eliminaciji uzročnika zbog rezistencije soja ili neadekvatne doze/ neadekvatne dužine lečenja. Nije retka ni stalna reinfekcija među partnerima. Uterapiji rekurentne bakterijske vaginoze od pomoći može biti primena probiotika zajedno sa vaginalnom terpaijom u toku akutnih epozida, uz prouženu terapiju oralnih probiotika u sledećih tri meseca nakon inicijalne episode. Primena oralnog probiotika već za 24 – 48h inhibira E  coli, Gardnerellu, Atopobium vaginae, Streptococcus B haemolyticus.

Gljivična infekcija

Definicija rekurentne gljivične infekcije je postojanje četiri i više epizoda unutar godinu dana I javlja se u oko 5-8% pacijentkinja nakon jedne infekcije, a oko 20-25% žena  razvije ponovo kandidijazu unutar 30 dana od terapije

Uzrok nije jasno definisan. Moguće je da je u pitanju perzistencija neosetljivog soja Candide albicans, ifekcija drugog soja Candide, ponašanje, genetski i imunološki factor.

Istovremena primena oralnog probiotika sa antimikotikom dovodi do smanjenja incidence rekurencije kompetitivnim odstranjivanjem patogena, dejstvom na adheziju patogena, stvaranjem antimikrobnih metabolita – baktericina, H2O2 i mlečne kiseline, te modulacijom imunološke funkcije mukoze.

Kompletna terapija probioticima obuhvata kombinovani pristup – oralni i vaginalni. To ima najbolji učinak – najbrži, najefikasniji, postiže se dugotrajni efekat i potpuna zaštita vaginalne mikroflore kao i prevencija povratka infekcije.

Oralni probiotik FemmaBiotic  deluje i na creva i na vaginu, koristi se u prevenciji vaginalnih infekcija, suplementaciji u terapiji vaginalnih infekcija, za smanjenje rizika od ponavljanja vaginalnih infekcija kao i vaginalnih tegoba koje se javljaju u toku menopauze. Siguran je i pouzdan, koristi se između tri nedelje i tri meseca, shodno indikacijama, a siguran je i za primenu u trudnoći, kada su rekurentne infekcije česte.