Primena oralnog probiotika u ginekologiji

Indikacije za primenu oralnog probiotika u ginekologiji su:

  • Akutna vaginalna infekcija
  • Hronična vaginalna infekcija – koja se vraća nekoliko puta godišnje
  • Antibiotska terapija, kao zaštita vaginalne flore
  • Pre I u toku procesa vantelesne oplodnje
  • Kolposkopija, nakon pregleda
  • Menopauza
  • Genitourinarni symptom menopauze, posledica atrofičnog vaginitisa

Kod svih ovih indikacija postoji manji broj Laktobacila, visa pH vrednost vagine, a oralni probiotik povećava broja laktobacila i produkciju mlečne kiseline, vraća pH u referentne granice, dovodi do rasta koncentracije  mlečne kiseline i vodonik peroksida, te do reepitelizacija ćelija sluzokože vagine

Dokazana je senzitivnost infektivnih patogena na kulturu probiotika, što dovodi do inhibicije porasta broja i brzine rasta patogena, a postoji sinergističko dejstvo više sojeva Laktobacil, čime dolazi do većieg stepena inhibicije patogena, smanjene rezistencije na antibiotike/ antimikotike, smanjene učestalosti reinfekcija I regeneracije urogenitalne I crevne mikrobiote.

Kompletna terapija probioticima obuhvata kombinovani pristup – oralni i vaginalni. To ima najbolji učinak – najbrži, najefikasniji, postiže se dugotrajni efekat I potpuna zaštita vaginalne mikroflore kao I prevencija povratka infekcije.

Oralni probiotik FemmaBiotic  deluje i na creva i na vaginu, koristi se u prevenciji vaginalnih infekcija, suplementaciji u terapiji vaginalnih infekcija, za smanjenje rizika od ponavljanja vaginalnih infekcija kao I vaginalnih tegoba koje se javljaju u toku menopauze. Siguran je i pouzdan, koristi se između tri nedelje I tri meseca, shodno indikacijama, a siguran je i za primenu u trudnoći.