Probiotici i njihova upotreba

U svrhu održavanja normalne mikrobiote, kada je ona iz bilo kod razloga narušena – koriste se probiotici. To su živi mikroorganizmi koji, primenjeni u adekvatnoj količini, obezbeđuju korist po zdravlje domaćina. Većina probiotika su Laktobacili ili Bifidobacteria. Svaki soj probiotika ima posebne benefite za zdravlje. Mehanizmi dejstva probiotika obuhvataju kompetitivno odstranjivanje patogena, dejstvo na adheziju patogena, stvaranje antimikrobnih metabolita – baktericina, H2O2 i mlečne kiseline, te modulaciju imunološke funkcije mukoze.

Preduslovi za uspešan probiotik su da je siguran, klinički ispitan, sa dokazanim benefitima za zadravlje, rezistentan na kiselu sredinu I žuč, ima odgovarajuće tehnološke karakteristike da se održi u proizvodu I da sadrži dovoljnu koncentraciju.

Uslov za probiotik za VAGINU je da sadrži specifične sojeve koji imaju afiniteta za vaginalnu sluzokožu, a treba da se uzima dovoljno dugo, da postigne odgovarajuću koncentraciju u vagini kao ciljnom organu i anusu, kao rezervoaru urogenitalnih infekcija.

Lactobacillus rhamnosus – je Gram pozitivna bakterija, fakultativni anaerob, nepokretan, ne formira spore, štapićastog je oblika. Stotinama godina se konzumira u siru, a L. rhamnosus HN001 izolovan iz čedar sira proizvedenog u Novom Zelandu. Ispitivano je preko 200 sojeva, a L. rhamnosus HN001 je označen kao potencijalni soj za probiotik zbog sposobnosti da preživi na niskim pH vrednostima iI u visokim koncentracijama žuči. Siguran za osobe kod kojih postoji rizik od autoimunih bolesti

L. Crispatus I L. gasseri – Održavaju stabilnost flore urogenitalnog sistema. Sprečavaju patogene infekcije I iInhibišu infekcije Gardnerelom, kandidom, streptokom, Ešerihijom koli I Enterokokom.

Probiotici u ginekologiji i akušerstvu mogu da se koriste vaginalnim i oralnim putem. Vaginalno se koriste kod akutne infekcije, uz antibiotik ili antimikotik i uz njih se brže postiže kiseli pH i brža kolonizacija vaginalne sluznice Laktobacilima. Oralni put se koristi u prevenciji infekcija I predstavlja dugoročno rešenje – Laktobacili duže preživljavaju u crevnom traktu. Naseljavaju se u rektumu i prelaze u vaginu preko medjice u vaginu, gde  kolonizuju vaginalnu sluzokožu i urinarni trakt. Sem toga, to je mnogo komforniji oblik terapije, jer ne zahteva vaginalu aplikaciju.

Kompletna terapija probioticima obuhvata kombinovani pristup – oralni i vaginalni. To ima najbolji učinak – najbrži, najefikasniji, postiže se dugotrajni efekat I potpuna zaštita vaginalne mikroflore kao I prevencija povratka infekcije.

Oralni probiotik FemmaBiotic  deluje i na creva i na vaginu, koristi se u prevenciji vaginalnih infekcija, suplementaciji u terapiji vaginalnih infekcija, za smanjenje rizika od ponavljanja vaginalnih infekcija kao I vaginalnih tegoba koje se javljaju u toku menopauze. Siguran je i pouzdan, koristi se između tri nedelje I tri meseca, shodno indikacijama, a siguran je i za primenu u trudnoći.