Šta je mikrobiota i zašto je važna?

Ljudsko telo je domaćin milijardama mikroba – neki su korisni, neki ne, a neki su štetni. Mikrobi koji se nalaze u našem telu obuhvataju bakterije, viruse I gljivice. Mikroba ima bar koliko i naših ćelija, a moguće je i više. Najveći broj živi u crevima, a drugi delovi tela su koža i genitalije. Odnos čoveka I njegovog mikorbioma počinje od samog rođenja i od velike važnosti za zrdavlje, a svaki čovek ima svoj, individualni i specifični mikrobiom – svoju mešavinu vrsta bakterija koja naseljava njegovo telo. Mikrobiota je važna u ishrani, za normalan metabolizam, za održavanje imuniteta, ali utiče i na funkcije mozga i na ponašanje – njen poremećaj može dovesti do nastanka mnogih patoloških stanja. Termmini mikrobiota i mikrobiom uglavnom znače istu stvar i oba se koriste podrazumevajući isto – skup mikroba u organizmu.

Između 95 I 99% svih bakterija potiču iz 10 sojeva, a najveća je koncentracija određenih vrsta – Lactobacillus i Bifidobacterium. Oni učestvuju u mnogo metaboličkih procesa u crevima – fermentaciji nesvarenih UH, metabolizmu masti, sintezi vitamina, te u stimulacija sazrevanja imunog sistema, kao i zaštiti od potencijalno patogenih mikroba.

U vaginalnoj mikrobioti dominantni su laktobacili, a funkcija im je da smanjuju rizik od infekcije i sledstvenih komplikacija. Tokom života žene sastav vaginalne mikrobiote se menja sa strukturom vaginalnog epitela i sa hormonskom aktivnošću, a jedna od funkcija normalne mikrobiote je održavanje kiselog pH statusa vagine.

U svrhu održavanja normalne mikrobiote, kada je ona iz bilo kod razloga narušena – koriste se probiotici. To su živi mikroorganizmi koji, primenjeni u adekvatnoj količini, obezbeđuju korist po zdravlje domaćina. Većina probiotika su Laktobacili ili Bifidobacteria. Svaki soj probiotika ima posebne benefite za zdravlje. Mehanizmi dejstva probiotika obuhvataju kompetitivno odstranjivanje patogena, dejstvo na adheziju patogena, stvaranje antimikrobnih metabolita – baktericina, H2O2 i mlečne kiseline, te modulaciju imunološke funkcije mukoze.
Preduslovi za uspešan probiotik su da je siguran, klinički ispitan, sa dokazanim benefitima za zadravlje, rezistentan na kiselu sredinu I žuč, ima odgovarajuće tehnološke karakteristike da se održi u proizvodu i da sadrži dovoljnu koncentraciju.

Takav je oralni probiotik FemmaBiotic – deluje i na creva i na vaginu, koristi se u prevenciji vaginalnih infekcija, suplementaciji u terapiji vaginalnih infekcija, za smanjenje rizika od ponavljanja vaginalnih infekcija kao i vaginalnih tegoba koje se javljaju u toku menopauze. Siguran je i pouzdan, koristi se između tri nedelje i tri meseca, shodno indikacijama, a siguran je i za primenu u trudnoći.