Laserska epilacija Trajno uklanjanje dlaka laserom

Laserska epilacija

o-uslugama

Laserska epilacija

Pre nego što se odlučite za epilaciju, upoznajte se sa različitim tehnologijama uklanjanja dlačica baziranim na svetlosnoj energiji, njihovom efikasnošću i neželjenim efektima – tako ćete odabrati najbolju profesionalnu uslugu. Laserski tretman u većini slučajeva garantuje dugotrajno uklanjanje, ali uvek postoji mogućnost da dlačice ponovo izrastu.

Trajno uklanjanje dlaka – epilacija, obuhvata različite tehnike kojima se uklanjaju neželjene dlačice, korišćenjem energije svetlosnog izvora. Trenutno dostupne metode epilacija razlikuju se po frekvenciji na kojoj rade i širini spektruma: IPL (intensive pulse light – široki spektrum), rubinski laseri (na talasnoj družini od 694 nm), aleksandrit (na talasnoj dužini od 755 nm), diodni (talasna dužina 819 nm) i neodimijumski laseri (Nd:Yag – talasna dužina 1064 nm). 

U zavisnosti od talasne dužine, efikasnost varira i zavisi od tipa kože i dlake – tamnije dlake se lakše uklanjaju, svetlije teže, kao i od faze u kojoj se nalazi dlaka tokom epilacije.

Dejstvo lasera zasniva se na emitovanju usmerenog zraka svetlosti na određenoj talasnoj dužini, koji – kod epilacije, deluje na melanin – pigment u dlaci, zagreva koren dlake i vrlo selektivno oštećuje samo folikul dlake, ne delujući na okolno tkivo. Kada se ošteti folikul, dlaka ispada i više ne raste na tom mestu.

Najefikasniji za epilaciju su stariji, diodni, i savremeni, neodimijumski Nd:Yag laser, koji je efikasan i za tamniju kožu i tamniju dlaku. 

Za razliku od lasera, intenzivno pulsirajuće svetlo (IPL) ima širok spektar talasnih dužina, a ne vrlo usmereni zrak jedne talasne dužine, samim tim nije selektivan, nema energiju za duboko prodiranje, te su mu performanse slabije, sa lošijim rezultatima, i većim dejstvom na okolno tkivo.

Kako deluje Nd:Yag laser?

Epilacija se može bazirati na selektivnoj fototermolizi – selektivnoj termalnoj destrukciji pigmenta, te na homogenoj fototermolizi – bržem upijanju energije od strane ćelija koje se brže dele – u ovom slučaju ćelije dlaka u anagenoj fazi. Kod većine lasera – osim Nd: Yag – epilacija je najefikasnija u anagenoj fazi dlake, kada ona aktivno raste. S obzirom na to da dlačice kod osobe prolaze kroz različite faze, samo mali broj dlačica je anagenoj fazi u određenom trenutku. 

Za razliku od drugih lasera, Nd: Yag kombinuje i selektivnu i homogenu fototermolizu – prodire u najdublje strukture, bez dejstva na okolno tkvo. Talasna dužina na kojoj radi – 1064 nm primarno deluje na hemoglobin, i za cilj ima oštećenje krvnog suda u bazi folikula dlake. Pošto hemoglobina nema u okolini, dejstvo na okolno tkivo je minimalno.

Nd:Yag laserom se deluje samo na dlaku, snop svetlosti dolazi do melanina gde se apsorbuje svetlost i pretvori u toplotu, te deluje na područje neposredno uz dlaku, što dovodi do smanjenje rasta malja na toj regiji. Na ovaj način se efikasno uništavaju i urasle dlačice, a okolna koža ostaje neoštećena.

Prednosti Nd:Yag lasera u epilaciji obuhvataju:

  • upotrebu adekvatne talasne dužine male apsorpcije u epidermu, uz duboku penetraciju u najdubljim strukturama kože
  • mogućnost epilacije kod svih tipova kože bez oštećenja epiderma
  • sposobnost generisanja energije adekvatno visoke snage uz vremenski kratak puls u tretiranju tanke, fine i svetle dlake
  • nije potrebno delovati na dlaku u njenoj anagenoj fazi – epilacija je efikasna tokom svih ciklusa
  • epilacija može da se radi tokom cele godine – nema letnje pauze.
Koliko tretmana epilacije je neophodno?

Laserski svetlosni zraci deluju na dlake u aktivnoj fazi njihovog rasta, a kako nisu sve dlake istovremeno u toj fazi, već je prolaze u različitim vremenskim intervalima – potrebno je obaviti nekoliko tretmana kako bi učinak bio zadovoljavajući. Broj tretmana zavisi od boje i debljine dlačica, područja tela koje se tretira, ciklusa rasta dlake, kao i od dubine korena. Kod tamnijih dlaka na svetlom tenu trebaće manje tretmana nego kod svetlijih dlaka. Koža koja se epilira ne treba da bude preplanula.

Koje se sve regije mogu epilirati?

Nd:Yag laserom mogu se tretirati sve regije sa dlakama kod pacijenata i muškog i ženskog pola.

Kako se izvodi epilacija i koliko dugo traje?

Nakon čišćenja kože, laserskim zrakom se prelazi preko odabrane regije. Moguće je osetiti toplinu i peckanje, ali se to rešava posebnim hlađenjem kože, bez potrebe za anestezijom. Trajanje tretmana zavisi od veličine regije koja se tretira – od 15 do 60 minuta.

Kako se održavaju postignuti rezultati?

Ukoliko se manja količina dlačica ponovo pojavi, moguće je ponoviti tretman, ali se to događa retko, a dlačice su vrlo slabe i svetle.

Cenu Laserske epilacije možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam