Urološki ultrazvučni pregled

doctor

Urološki ultrazvučni pregled

Ultrazvuk predstavlja neinvazivnu dijagnostičku metodu kojom dobijamo podatke i uvid u stanje organa urinarnog trakta. 

U urologiji se ultrazvuk najčešće koristi radi dijagnostike oboljenja bubrega, bešike i prostate, kao i kod sumnje na tumor testisa.  Kako predstavlja neinvazivnu metodu može se koristiti kad god je potrebno u slučajevima kada postoje problemi, a preventivno jednom godišnje kod zdravih pacijenata, kako bismo proverili stanje i otkrili postojanje problema na samom početku, dok još nema simptoma.

Kada treba da se radi ultrazvuk u urologiji?

Kad god postoji neki od problema:

  • bol u predelu bubrega
  • otežano mokrenje
  • učestalo i bolno mokrenje
  • prekid mlaza tokom mokrenja
  • tanak mlaz pri mokrenju.

Važno je raditi i preventivne ultrazvučne preglede u okviru godišnjih sistematskih pregleda, posebno zbog ranog otkrivanja tumora – bubrega, bešike i testisa, kao i u okviru ispitivanja steriliteta.

Šta vidimo na ultrazvuku?

Ultrazvuk bubega. Daje podatak o položaju, veličini i obliku bubrega, uvid u stanje bubrežnog tkiva kao i izvodnih kanala. Ovom metodom se mogu otkriti promene u izvodnim kanalima bubrega kao što je prisustvo kamenja, proširenje bubrega zbog postojanja prepreke u mokraćnom kanalu ili postojanje tumora.

Ultrazvučni pregled mokraćne bešike. Daje podatke o promenama na zidu mokraćne bešike – postojanju proširenja (divertikulum) i zadebljanja zida bešike. Dobijamo informacije I o sadržaju u mokraćnoj bešici, tj. eventualnom postojanju kamenja ili tumora. Da biste obavili ultrazvučni pregled mokraćne bešike neophodno je da pre pregleda popijete oko 500ml vode kako bi se bešika napunila.

Ultrazvučni pregled prostate se može obaviti na dva načina – prikazivanjem prostate preko donjeg dela trbuha ili kroz debelo crevo. Ukoliko se uradi ultrazvuk preko trbuha dobijamo podatke o veličini, obliku, načinu rasta i strukturi prostate. Prikazivanje prostate kroz debelo crevo daje veoma precizne podatke o veličini i strukturi prostate i ukazuje na eventualna uvećanja prostate, te potrebu daljih intervencija ili operacija.

Zahteva li ova metoda posebnu pripremu?

Uobičajeni ultrazvučni pregled ne zahteva značajniju pripremu pacijenta za ispitivanje. Ukoliko je neophodno da se ultrazvuk uradi kroz debelo crevo, znatno bolji prikaz prostate dobija se ukoliko je debelo crevo prazno, tj. nepohodno je primeniti klizmu pre njega. 

U slučaju da se planira biopsija prostate, priprema podrazumeva restrikciju unosa hrane, uzimanje preparata za pražnjenje creva, kao i antibiotika.

Pišite nam