Pregled hematologa

o-uslugama

Pregled hematologa

Hematologija je deo interne medicine koji se bavi krvlju i oboljenjima krvi, a na konsultaciju se hematologu obraćamo kada imamo neki problem na rezultatima analize krvi – bilo da se radi o crvenim krvnim zrncima (ertirocitima), belim (leukocitima) ili trombocitima. 

Tegobe koje mogu ukazivati na problem sa najčešćim hematološkim stanjem – malokrvnošću (anemijom) su lako umaranje, ubrzan rad srca, bledilo, slabost itd. Tegobe sa drugim krvnim ćelijama mogu ukazivati produženo krvarenje posle povrede, pojava tačkastog krvarenja na koži, krv u urinu, oticanje limfnih čvorova, stalne infekcije. 

Na konsultaciju hematologu obično upućuje izabrani lekar opšte prakse, nakon uvida u osnovne ili proširene laboratorijske analize. Supspecijalista hematolog će, nakon uzimanja detaljne analize i dobijanja uvida u laboratorijske rezultate odlučiti na koja dodatna ispitivanja treba uputiti pacijenta, odnosno koja je vrsta terapije potrebna.

Pišite nam