Pregled kardiologa

o-uslugama

Pregled kardiologa

Na preglede se kod kardiologa može ići preventivno, da se proveri zdravlje i stanje srca, ali i i kada postoji neki problem, poput:

  • povišenog krvnog pritiska
  • bola u grudima
  • nepravilnog rada srca
  • lakog zamaranja i
  • svega što može u osnovi imati neki poremećaj kardiovaskularnog sistema.

Na konsultaciji i pregledu se uzima anamneza, pregleda pacijent, meri pritisak, te se planiraju dalja ispitivanja – holter, ultrazvuk i laboratorijska ispitivanja. Na osnovu rezultata se planiraju dalji koraci i terapija.

Pišite nam