Punkcija čvora štitne žlezde

Punkcija čvora štitne žlezde

o-uslugama

Punkcija čvora štitne žlezde

Čvor štitne žlezde je vrlo česta pojava – javlja se kod jedne od 12-15 mladih žena i kod jednog od 40 mladih ljudi. Više od 95% čvorova štitne žlezde su benigni, a neki i nisu čvorovi nego ciste, ispunjene tečnošću. 

Učestalost ove pojave povećava se sa godinama – do 50. godine javiće se kod većine ljudi. Punkcija čvora štitne žlezde je dijagnostička metoda koja nam omogućava da saznamo o kakvom se čvoru radi i donesemo odluku o daljem lečenju.

Promene funkcije štitne žlezde

Štitna žlezda može da ima smanjenu funkciju ili povećanu funkciju, a funkcija može da bude poremećena i kao rezultat hroničnog autoimunog poremećaja, sa ili bez postojanja čvora.

Zašto se radi punkcija čvora štitne žlezde?

Punkcija štitne žlezde radi se u cilju dobijanja materijala za patohistološku analizu, da bismo znali da li je sadržina benigna ili maligna i da bismo znali koji su nam dalji koraci.

Kako se radi punkcija?

Punkcija čvora štitne žlezde se radi pod kontrolom ultrazvuka, vrlo tankom iglom za uzimanje uzorka. U većini slučajeva nema potrebe za lokalnom anestezijom. Nekada je potrebno uzeti nekoliko uzoraka iz različitih delova čvora.

Dobijeni sadržaj šalje se na patohistološku analizu, pregled pod mikroskopom. Aspiraciona punkcija čvorova u štitnoj žlezdi radi se da bi se ispitao sadržaj čvora.

Kakvi rezultati mogu da se očekuju?

Najčešće, u 80% slučajeva, kada se radi punkcija čvora štitne žlezde, otkrivaju se benigne promene. Granične promene javljaju se u oko 10% slučajeva, a u ovakvim slučajevima moguće je ili ponavljanje punkcije ili – češće, operativno lečenje. Nalaz koji se ne može rastumačiti – broj ćelija nije dovoljan za pouzdanu dijagnozu, javlja se u oko 5% slučajeva.

Maligne promene ili visoko suspektne lezije nalaze se u oko 5% slučajeva, a svi pacijenti kod kojih se dobije ovaj nalaz upućuju se na operativno lečenje. Većina karcinoma štitne žlezde danas se vrlo uspešno leči.

Kako se prate čvorovi posle aspiracije?

Čvorovi u štitnoj žlezdi za koje se punkcijom pokažu da su benigni prate se ultrazvučno na 6 do 12 meseci. Operativno lečenje može biti preporučeno i nakon perioda praćenja ukoliko čvor raste ili pokaže određene promene na ultrazvučnom pregledu.

Cenu Punkcije čvora štitne žlezde možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam