Punkcija čvora štitne žlezde

Punkcija čvora štitne žlezde

o-uslugama

Punkcija čvora štitne žlezde

Čvor štitne žlezde je vrlo česta pojava – javlja se kod jedne od 12-15 mladih žena i kod jednog od 40 mladih ljudi. Više od 95% čvorova štitne žlezde su benigni, a neki i nisu čvorovi nego ciste, ispunjene tečnošću. 

Učestalost ove pojave povećava se sa godinama – do 50. godine javiće se kod većine ljudi. Punkcija čvora štitne žlezde je dijagnostička metoda koja nam omogućava da saznamo o kakvom se čvoru radi i donesemo odluku o daljem lečenju.

Promene funkcije štitne žlezde

Štitna žlezda može da ima smanjenu funkciju ili povećanu funkciju, a funkcija može da bude poremećena i kao rezultat hroničnog autoimunog poremećaja, sa ili bez postojanja čvora.

Zašto se radi punkcija čvora štitne žlezde?

Punkcija čvora štitne žlezde se radi pod kontrolom ultrazvuka, vrlo tankom iglom za uzimanje uzorka. U većini slučajeva nema potrebe za lokalnom anestezijom. Nekada je potrebno uzeti nekoliko uzoraka iz različitih delova čvora.

Dobijeni sadržaj šalje se na patohistološku analizu, pregled pod mikroskopom. Aspiraciona punkcija čvorova u štitnoj žlezdi radi se da bi se ispitao sadržaj čvora.

Kakvi rezultati mogu da se očekuju?

Najčešće, u 80% slučajeva, kada se radi punkcija čvora štitne žlezde, otkrivaju se benigne promene. Granične promene javljaju se u oko 10% slučajeva, a u ovakvim slučajevima moguće je ili ponavljanje punkcije ili – češće, operativno lečenje. Nalaz koji se ne može rastumačiti – broj ćelija nije dovoljan za pouzdanu dijagnozu, javlja se u oko 5% slučajeva.

Maligne promene ili visoko suspektne lezije nalaze se u oko 5% slučajeva, a svi pacijenti kod kojih se dobije ovaj nalaz upućuju se na operativno lečenje. Većina karcinoma štitne žlezde danas se vrlo uspešno leči.

Kako se prate čvorovi posle aspiracije?

Čvorovi u štitnoj žlezdi za koje se punkcijom pokažu da su benigni prate se ultrazvučno na 6 do 12 meseci. Operativno lečenje može biti preporučeno i nakon perioda praćenja ukoliko čvor raste ili pokaže određene promene na ultrazvučnom pregledu.

Pišite nam