Ultrazvuk u trudnoći

o-uslugama

Ultrazvuk u trudnoći

Ultrazvučni pregled predstavlja propuštanje ultrazvučnih talasa visoke frekvencije kroz matericu. Oni se odbijaju od bebe, a u zavisnosti kroz kakvu gustinu tkiva prolaze, takvu sliku  dobijamo. Na primer, pošto su kosti velike gustine, one se vide kao beli odjek, a s obzirom da je plodova voda male gustine, ona je crno na ekranu.

Kako se radi ultrazvučni pregled trudnice?

Ultrazvučni pregled se može raditi preko stomaka i kroz vaginu. Na vaginalni način se radi uglavnom u ranoj trudnoći i ponekad tokom prvog trimestra, kada je beba mala i potrebno je približiti joj se da bi se bolje videla, te kada je potrebno videti grlić materice, a preko stomaka gledamo kada je beba veća.

Kada se rade ultrazvučni pregledi u trudnoći?

Prvi ultrazvučni pregled radi se uglavnom nakon izostanka menstruacije, radi utvrđivanja trudnoće, te određivanja koliko beba imate u materici, potvrda postojanja otkucaja srca i određivanja verovatnog datuma porođaja, na osnovu dužine bebe.

Drugi ultrazvučni pregled se radi u periodu izmedju 11 i 14 nedelja gestacije. Tada će se videti bebina glava, trbuh, obe ruke sa prstićima, noge, stopala, srčana akcija, izmeriti dužina bebe i potvrditi starost trudnoće.

Na ovom pregledu meri se i debljina vrata bebe (nuhalna translucencija), proverava postojanje nosne kosti, protok kroz bebinu desnu komoru i jetru bebe, što nam sve ukazuje na to kakav je rizik da beba ima problem sa naslednom osnovom. Tokom ovog pregleda proveravaju se i protoci kroz krvne sudove majke, da bi se procenio rizik od pojave problema sa pritiskom na kraju trudnoće. 

Nakon ovog pregleda vadi se krv majke i radi tzv. “dabl” test. Nakon njega se, na osnovu tih informacija, i informacija dobijenih tokom ultrazvučnog pregleda i godina majke, dobija individualni rizik od poremećaja hromozoma bebe.

Treći ultrazvučni pregled se radi u periodu između 20. i 24. nedelje. Sada je beba već narasla i mogu se videti detalji, te se pregleda kompletna morfologija bebe. Na ovaj način, ako se ne vide ništa što ne odstupa od uobičajenog, možemo reći da beba izgleda dobro. Moramo ipak imati na umu da ultrazvuk nije svemoguć! U ovom periodu se sa sigurnošću može videti i pol, koji se vidi već i sa 15-16 nedelja, ali ne uvek. Tokom ovog pregleda proveravaju se ponovo protoci kroz krvne sudove majke, da bi se procenio rizik od pojave problema sa pritiskom na kraju trudnoće. 

U ovom periodu se radi i pregled bebinog srca – fetalna ehokardiografija i neurosonografija – detaljan pregled bebinog mozga.

Četvrti ultrazvučni pregled – radi se između 30. i 34. nedelje trudnoće. Na ultrazvučnom pregledu u ovom periodu izmeriće se beba, videti da li pravilno i dovoljno napreduje, kolika je težina, pregledaće se posteljica i količina plodove vode, i ponovo pregledati svi delovi tela bebe, posebno ako se javite ranije, izmedju 30. i 32. nedelje. Posle toga je teško videti sve delove bebe, jer je ona već velika i sve se više smešta u svoj tipični položaj, savijenih nogu i ruku, i glave na grudima, što otežava pregled.

Dopler

Dopler je vrsta ultrazvučne tehnike kojom se prati smer i brzina protoka kroz krvne sudove. Na taj način se dobija informacija stanju bebe, a najčešće se prate protoci kroz pupčanik bebe, njenu glavu i krvne sudove u stomaku. Nekada se meri i protok kroz krvne sudove majke, da se vidi kako ona hrani bebu, ali to ne spada u rutinske preglede i radi se mnogo ranije, tokom drugog i trećeg ultrazvučnog pregleda.

Po potrebi, rade se pregledi i nakon 36 nedelja trudnoće, u cilju utvrđivanja prednjačećeg dela bebe, količine plodove vode, protoka kroz krvne sudove i izgleda posteljice.

Pišite nam