Intervencije u ginekologiji

Intervencije

o-uslugama

Ginekološke intervencije

Intervencije u ginekologiji se rade kada je potrebno dobiti dodatne informacije u cilju dijagnostike, ali je često i sama intervencija vrsta terapije. Polipektomija, na primer, nam daje uvid u to koje je vrste tkivo polipa, ali ga istovremeno uklanjamo. Eksplorativnom kiretažom uzimamo tkivo za analizu, uz rešavanje problema krvarenja.

Neke se intervencije u ginekologiji rade sa lokalnom anestezijom, a neke u intravenskoj analgeziji – zavisi od vrste intervencije i od dogovora sa lekarom. Većina intervencija koje radimo ne zahteva značajniji oporavak, a o tome kako se ponašati posle, koju terapiju treba uzimati i kada je kontrola uvek se detaljno razgovara sa našim lekarima.

Sve intervencije u okviru Ginekologije i cene istih možete pogledati u našem Cenovniku.

Pišite nam