Hematologija

o-uslugama

O hematologiji

Hematologija je grana interne medicine koja se bavi uzrokom, prognozom i terapijom oboljenja krvi.

Najčešća oboljenja koja su iz domena hematologije su anemije različitih uzroka, trombocitopenije i poremećaji bele loze.

Pišite nam