Urološki pregled

doctor

Urološki pregled

Urološki pregled može biti, u zavisnosti od problema koji postoji, palpatorni – kada urolog spolja pregleda regiju koja ima problem, ali je češće kombinovan sa ultrazvučnim pregledom, kada se dobija dodatna infromacija o stanju.

U nekim situacijama su potrebna i dodatna ispitivanja. Uglavnom laboratorijske pretrage, koje će dodatno dati informacije u cilju dolaženja do dijagnoze i najbolje terapije.

Cenu urološkog pregleda možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam