Ultrazvuk u drugom trimestru

o-uslugama

Ultrazvuk u drugom trimestru

Kada se radi ultrazvuk u drugom trimestru?

Drugi trimestar trudnoće počinje posle 14 nedelja gestacije, a završava se oko 28 nedelja, ali je idealno vreme da se uradi ultrazvuk u drugom trimestru je između 20 i 25 nedelja. Pre toga je beba mala i lako se okreće, a neke od struktura nisu ni dovoljno razvijene da bi se mogle detaljno pregledati. 

Nakon toga, beba je dovoljno velika i ne može da se okreće lako, tako da bi se dovela u željeni položaj. Ultrazvučni pregled u drugom trimestru je značajno prošireni i mnogo detaljniji nastavak ultrazvučnog pregleda u prvom trimestru.

Šta se sve gleda tokom ultrazvučnog pregleda u drugom trimestru?

Na ultrazvuku u drugom trimestru trudnoće, lekar pregleda sve morfološke strukture – lobanja, mozak, lice, vrat, grudni koš, srce, abdomen, gastrointestinalni trakt, noge, ruke, kičma. 

Na svakom od delova bebinog tela koji se pregledaju, gledaju se detalji. Na licu, na primer – očne duplje, sočiva, profil, gornja i donja usna, prednji deo tvrdog nepca. Na rukama – nadlaktica, podlaktica – dve kosti, dužina, položaj, obe šake, broj prstića i njihovi delovi. Na mozgu se gledaju hemisfere, unutrašnjost mozga, zadnja lobanjska jama. 

Još detaljniji pregled bebinog mozga predstavlja fetalna neurosonografija, a još detaljniji pregled bebinog srca predstavlja fetalna ehokardiografija, koje se takođe rade tokom drugog trimestra trudnoće.

Šta ukoliko na ultrazvučnom pregledu postoji neki problem?

Dalji koraci zavise od toga šta se vidi tokom ultrazvučnog pregleda u drugom trimestru – neke anomalije su česte i bez većih posledica po bebu i majku, neke su teže i zahtevaju dalje korake.

Od daljih ispitivanja, u zavisnosti od toga šta je na pregledu viđeno, mogu se raditi još detaljniji, konzilijarni pregledi koji obuhvataju učešće većeg broja stručnjaka, uključujući i dečje hirurge, kardiologe, kardiohiruruge, nefrologe, neurohirurge, a u nekim slučajevima može se raditi kariotipizacija (amniocenteza) ili pregled magnetnom rezonancom.

Pišite nam