Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki

doctor

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojke dojki daje uvid u žlezdano tkivo dojki, masno tkivo, ligamente, limfne čvorove dojke i pazušne jame – aksile.

Kompletni pregled dojke obuhvata manuelni pregled i ultrazvuk dojki.

Ultrazvuk dojki preporučuje se kao dopuna mamografiji, kao i kod skrininga kod mladih žena, kod kojih preovladjuje žlezdani tip tkiva. Preporuka je da se sa ultrazvučnim pregledima dojki počne sa 30 godina starosti, odnosno pre planirane prve trudnoće, ukoliko se ona planira pre 30. rođendana.

Šta su indikacije za ultrazvuk dojki?

Indikacije za ultrazvuk dojki su:

• redovan godišnji pregled
• pozitivna porodična anamneza – karcnom dojke u porodici
• bol
• otekline
• traumatske povrede
• ciste
• tumori
• postoperativne i posterapijske kontrole.

Ultrazvučno se mogu uočiti različite promene u tkivu dojki, a najčešće su:

  1. Ciste u dojkama su balončići ispunjeni u većini slučajeva bistrim sadržajem, različite veličine (od milimetarskih do više santimetara), a posledica su hormonskih promena. Javljaju se u dobnoj grupi od 35-45god. Ciste mogu nestati spontano, ali se takođe mogu i evakuisati putem igle, što predstavlja uobičajenu, gotovo bezbolnu proceduru.
  1. Fibroadenomi dojke predstavljaju solidne, dobroćudne tumore, karakteristične za mlađu dobnu grupu, najčešće dijametara do 1,5cm kada ne zahtevaju hiruršku intervenciju, već samo praćenje.
  1. Maligni tumori se u većini slučajeva jasno otkrivaju ultrazvučno, ali zbog određenog procenta nekih koji su „skriveni” ovom metodom neophodno je kod sumnje na tumor uraditi i mamografiju.

Preporučljivo je da ultrazvuk dojki obavlja iskusan lekar radiolog ili ginekolog sa velikim iskustvom u ultrazvučnoj dijagnostici promena u dojci.

Pregled je bezbolan, potrebno je raditi ga nakon 10. dana ciklusa, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.

Cenu Ultrazvuka dojki možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam