Dopler krvnih sudova vrata

o-uslugama

Dopler krvnih sudova vrata

Karotidne arterije su krvni sudovi koji se nalaze sa obe strane vrata i nose krv iz srca ka mozgu. Njihovo suženje ili začepljenje povećava rizik od moždanog udara i zato je važno da se kontroliše njihova prohodnost, pogotovo u situacijama kada postoji povećan nivo holesterola u krvi. Unutrašnjost karotida zapuši se naslagama koje čine masnoće, holesterol, kalcijum i druge materije koje se nalaze u krvi i polako se talože na zidove krvnih sudova. Rana dijagnoza smanjene prolaznosti ili čak zapušenja karotida smanjuje rizik od moždanog udara, uvođenjem zdrave ishrane, fizičkih aktivnosti, smanjenjem stresa kao i lekovima.

Kada zakazati dopler krvnih sudova vrata?

Indikacije za dopler karotidnih arterija su:

  • tranzitorni ishemični napadi 
  • povišen krvni pritisak 
  • šećerna bolest 
  • demencija
  • šum na vratu
  • bolesti srca
  • tromboza
  • povećan nivo holesterola
  • porodična istorija moždanog udara ili infarkta
  • oboljenje koronarnih arterija.
Kako se radi dopler karotida?

Dopler krvnih sudova vrata se radi tako što se iznad njih, sa obe strane vrata, stavi određena količina gela koji omogućava bolji pregled i na osnovu protoka ultrazvučnih talasa procenjuje prohodnost krvnih sudova.

Rezultati se dobijaju odmah, na osnovu viđenog protoka. Ultrazvuk karotida može da bude i deo opšteg pregleda kardiologa, uz praćenje stanja holterom ili pritiska.

Pišite nam