Erektilna disfunkcija

Erektilna disfunkcija

doctor

O erektilnoj disfunkciji

Erektilna disfunkcija predstavlja poremećaj koji se definiše kao nemogućnost postizanja i održavanja erekcije dovoljne za seksualni odnos. Javlja se prilično često – kod muškaraca između 18 i 59 godina, istraživanja pokazuju da oko 10% njih ima problem sa postizanjem i održavanjem erekcije. S obzirom na uzrok, erektilna disfunkcija može se podeliti u dve kategorije – uzrokovanu psihološkim faktorima i  uzrokovanu organskim faktorima. Obično su uzroci udruženi, te u najvećem broju slučajeva imamo kombinaciju psiholoških i organskih faktora.

Koji su simptomi erektilne disfunkcije?

Erektilna disfunkcija najčešće se javlja u vidu gubitka pune erekcije, tj. erekcija je na početku odnosa puna, ali se ne može održati do samog kraja – tokom seksualne aktivnosti dolazi do delimičnog gubitka čvrstine polnog organa. U najtežem obliku erekcija u potpunosti izostaje, te ni ne postoji mogućnost za održavanje odnosa. Veoma važan pokazatelj ovog poremećaja su i noćne i jutarnje erekcije koje, ukoliko izostaju, mogu usmeriti ispitivanje u određenom pravcu.

Koje analize su neophodne da bi se postavila dijagnoza?

Dijagnoza se postavlja na osnovu opisa tegoba koje pacijent ima, pregleda i laboratorijskih nalaza. Naravno, ne sme se isključiti ni postojanje drugih oboljenja, tj. njihov eventualni uticaj na probleme sa erekcijom. Ultrasonografski pregled i magnetna rezonanca retko se koriste – prvenstveno u slučaju povrede genitalija, ili nakon operativnih zahvata. Još jedna važna činjenica za postavljanje dijagnoze jeste i uvid u psihološko stanje pacijenta koje, u velikoj meri, ima uticaj na fini mehanizam koji dovodi do erekcije.

Šta je rešenje?

Lečenje erektilne disfunkcije vrlo je kompleksno i obično zahteva angažovanje više različitih specijalista. Ukoliko se tokom dijagnostike ustanovi postojanje određenog poremećaja, tj. nekog drugog oboljenja, tada se erektilna disfunkcija posmatra samo kao jedan od simptoma, a fokusira se na lečenje osnovnog oboljenja. Danas postoji veliki broj lekova koji se primenjuju u lečenju erektilne disfunkcije. Pored njih, primenjuju se i vakuum aparati koji potpomažu postizanje erekcije. 

Kod najtežih slučajeva, kada su svi drugi načini lečenja bezuspešni, moguće je hirurško lečenje kojim se koriguju anatomske promene i, eventualno, plasira implant u penis. Danas se najviše upotrebljavaju proteze koje, po potrebi, dovode do erekcije. Kod pacijenata koji su izgubili samopouzdanje i imaju izraženu psihološku komponentu erektilne disfunkcije, objašnjenje i reči ohrabrenja imaju veliki značaj.

Pišite nam