Pregled endokrinologa

o-uslugama

Pregled endokrinologa

Najčešća stanja zbog kojih se pacijenti javljaju našim endokrinolozima su poremećaji rada štitne žlezde – smanjena funkcija (hipotireoza) ili povećana funkcija (hipertireoza), kao i poremećaji metabolizma ugljenih hidrata – insulinska rezistencija i šećerna bolest. Neretko su problem čvor i cista štitne žlezde, hronično zapaljenje štitne žlezde, kao i gojaznost.

Na konsultaciji i pregledu endokrinologa se uzima anamneza, pregleda pacijent, meri pritisak, te se planiraju dalja ispitivanja – laboratorijske pretrage, ultrazvuk, magnetna rezonanca, RTG pregled – sva ispitivanja koja mogu da doprinesu postavljanju dijagnoze i rešenju problema. Kad se zaokruži dijagnostika i postavi dijagnoza planiraju se dalji koraci i terapija.

Pišite nam