Ultrazvuk u prvom trimestru

o-uslugama

Ultrazvuk u prvom trimestru

Zašto se radi ultrazvuk u prvom trimestru?

Ultrazvučni pregled u prvom trimestru se radi da bi se videlo koliko ima beba, da se potvrdi kucanje srca, radi pregleda kako beba izgleda, određivanja  datuma verovatnog termina porođaja i procenjivanja rizika od najčešćih hromozomopatija.

Kada se radi pregled?

Radi se u periodu između 11. i 14. nedelje, odnosno kada je beba, od temena do trtice, dugačka između 45 i 80 mm.

Šta se gleda tokom ultrazvuka u prvom trimestru?

Kada se radi ultrazvuk u prvom trimestru, gleda se kompletna morfologija ploda – njegov izgled. Pregleda se lobanja – osifikacija, izgled, mozak – podela na dve hemisfere, adekvatno ispunjavanje lobanje moždanom masom, lice, grudni koš – pluća i srce, želudac – postojanje i položaj u abdomenu, insercija pupčanika u prednji trbušni zid, ruke, noge, bešika…

Proverava se i brzina otkucaja srca bebe i „markeri“  hromozomopatija – postojanje nosne kosti, protoci kroz određene krvne sudove bebe i debljina bebinog vrata.

Beba je jako mala u tom periodu i ne mogu se jasno videti delovi tela kao u kasnijoj trudnoći, ali se može postaviti sumnja na velike anomalije i u ovom periodu.

Kako se određuje rizik od hromozomopatija na osnovu UZ pregleda u prvom trimestru?

Postoji četiri parametra na osnovu kojih se određuje rizik. Ukoliko beba ima normalno osifikovanu nosnu kost, deo iza bebinog vrata je u normalnim vrednostima za gestaciju, normalni su protoci kroz krvni sud u jetri i kroz desnu komoru srca ploda, rizici se smanjuju.

Šta ako neki od parametara tokom UZ skrininga odstupaju od normale?

Nakon UZ u prvom trimestru radi se biohemijski skrining hromozomopatija. Na osnovu vrednosti kombinovanog testa – ultrazvučnog pregleda i biohemijskog skrininga, donosi se odluka da li se nastavljaju dalja ispitivanja ili ne.

Stopa detekcije najčešćih hromozomopatija je kombinovanim testom oko 85%, uz stopu lažno pozitivnih vrednosti od oko 5%. A moguće je nastaviti ispitivanja analizom slobodne ćelijske DNK ploda u krvi majke (NIPT) ili kariotipizacijom (CVS i amniocenteza).

Pišite nam