Kardiologija

doctor

O kardiologiji

Kardiologija je nauka koja se bavi problemima srca i krvnih sudova. U svetu i vremenu u kome živimo mnogo je faktora koji utiču na naše srce – stres, ishrana, manjak fizičke aktivnosti.

Kako vreme odmiče, uticaj ovih faktora rizika je sve veći. Od ogromne je važnosti voditi računa o načinu života, ali i imati kardiologa koji vodi računa o našem srcu i prati stanje, reagujući i na najmanji problem, da bi predupredio veći.

Preventivni pregledi su za naše srce i krvne sudove važni koliko i lečenje i zato naši iskusni i posvećeni kardiolozi analiziraju pritisak, holtere, EKG, rade ultrazvuk, pomno određuju terapiju – na sve načine smanjuju rizike i poboljšavaju kvalitet života.

Sve usluge u okviru Kardiologije i cene istih možete pogledati u našem Cenovniku.

Pišite nam