o-uslugama

Dopler

Dopler u trudnoći je pregled kojim se ultrazvučni talasi koriste za praćenje i merenje protoka krvi kroz različita tkiva bebe i krvne sudove majke.

Postoji nekoliko vrsta Dopler tehnike, a najčešće se koriste pulsni, kolor i „power“ dopler.

Kada se radi dopler?

Prvi trimestar: Dopler se može korisiti u skriningu poremećaja hromozoma – proveri protoka kroz jetru bebe, krvni sud duktus venozus i kroz desni zalistak srca. U tom periodu se proverava i protok kroz auterine arterije majke, da bi se videlo da li postoji rizik od razvitka pre-eklampsije. 

Drugi trimestar: Dopler se koristi i kao dopunski pregled srca bebe (fetalne ehokariografije).  Gleda se smer kretanja krvi kroz pretkomore i komore te kroz velike krvne sudove srca, kao i brzina protoka kroz njih, a i da li ima mešanja krvi. 

Sem pregleda srca, dopler u trudnoći proverava i stanje bebe, posebno ako je manja nego što bi se očekivalo, ali i rutinski, posle 32. nedelje. Najčešće praćenjem protoka kroz pupčanu arteriju, srednju moždanu arteriju, a po potrebi i kroz druge krvne sudove – pupčanu venu, duktus venozus, aortu, bubrežne arterije. 

Dopler se koristi i kod sumnji na neke anomalije, ali i postojanja interblizanačke transfuzije, sumnje na malokrvnost bebe kod neslaganja Rh statusa majke i oca (Rh negativna majka/Rh pozitivan otac), kod provere stanja bebe, zaostajanja bebe u rastu, smanjene količine plodove vode i uznapredovalog starenja posteljice.

Pišite nam