Kiretaža Najbolji stručnjaci Novi Sad

Kiretaža

o-uslugama

Kiretaža

Kiretaža predstavlja uklanjanje materijala iz unutrašnjosti materice posebnim instrumentom, kiretom.

Koje vrste kiretaža postoje i kada se rade?

Postoje eksplorativne i evakuacione kiretaže. Rade se u slučajevima kada je potrebno uzimanje ili uklanjanje materijala iz unutrašnjosti materice i/ili grlića u cilju dijagnoze ili terapije. Vrši se u intravenskoj anesteziji/analgosedaciji.

Kako se radi kiretaža?

Može se raditi u lokalnoj i intravenskoj anesteziji. Nakon uvođenja u intravensku anesteziju/analgosedaciju lekar će postaviti spekulum i prihvatiti grlić instrumentom, nakon čega će se postepeno vršiti širenje grlića. Nakon postizanja zadovoljavajuće širine, u unutrašnjost materice se uvodi instrument kojim se vrši evakuacija materijala. Ukoliko se radi i endocervikalna kiretaža, postupak je isti, jedino se materijal uzima i iz unutrašnjosti grlića. Nakon intervencije moguće je oskudno krvarenje i slabiji bolovi.

Pišite nam