Cirkumcizija

doctor

Cirkumcizija

Šta je fimoza?

Fimoza predstavlja nemogućnost prevlačenja kožice preko glansa (vrha) penisa. Može biti urođena ili se javiti u kasnije tokom života, kada govorimo o stečenoj fimozi.

Važno je znati da se većina dečaka rađa sa normalnom tj. fiziološkom fimozom. U prvim godinama života, fiziološko slepljenje kožice sa glavićem penisa prirodna je zaštita od uticaja amonijaka i drugih štetnih produkata iz mokraće. 

U većini slučajeva kožica se potpuno odvoji od glavića penisa tokom prve tri godine života. Tom prirodnom procesu rastezanja kožice i odlepljivanja od tkiva glavića možemo pomoći tako što dečaku povremeno potegnemo kožicu – posebno nakon kupanja, s obzirom na to da topla voda povoljno utiče na rastezanje kože.

 Kako se starenjem kožica olabavljuje, kod većine dečaka u 18. godini života kožica se može normalno prevući preko glansa, veliki procenat slučajeva prirođene fimoze se spontano reši. Stoga se lečenje blažih oblika fimoze može odložiti nakon puberteta. Najčešći razlozi za javljanje urologu kod dece jesu ponavljane urinarne infekcije, pojava balončića ispod kožice, tanak mlaz prilikom mokrenja i nemogućnost mokrenja. 

Stečena fimoza se može javiti u bilo kom životnom dobu i obično je povezana sa lošom higijenom, ponavljanim upalama glansa penisa, povreda ili mehaničkih oštećenja. Sužena i patološki izmenjena kožica je podložna pucanju, a pukotine koje nastanu teško zarastaju i dosta su bolne. Kada zarastu stvara se ožiljno tkivo koje je teško rastegljivo te je onda prevlačenje kožice još teže sve dok postane nemoguće i pri opuštenom stanju.

Fimoza vremenom može da dovede do razvoja komplikacija kao što su ponavljane infekcije glansa, često pucanje i upala kožice glansa, ponavljane urinarne infekcije, povećan rizik za razvoj karcinoma penisa u starijoj životnoj dobi. Pored navedenih komplikacija fimoza može predstavljati značajan funkcionalni ali i estetski problem kod muškaraca.

Šta je rešenje za fimozu?

Cirkumcizija tj. obrezivanje predstavlja hiruršku intervenciju tokom koje se uklanja kožica koja prekriva glans penisa (vrh penisa). 

Razlozi za izvođenje cirkumcizije jesu fimoza, parafimoza, estetski razlozi kao i tradicionalno-verski razlozi.

Parafimoza je nemogućnost vraćanja sužene kožice penisa natrag preko glansa, te uslovno rečeno dolazi do ,,zaglavljivanja“ kožice iznad glavića. Predstavlja urgentno hirurško stanje I kada se javi mora se uraditi manuelna repozicija (vraćanje kožice nazad preko glansa), dorazlna incizija ili hitna cirkumcizija.

Krajnji cilj obrezivanja jeste postizanje kompletne funkcionalnosti i dobrog odnosno zadovoljavajućeg estetskog rezultata.

Kako se izvodi cirkumcizija?

Pre samog obrezivanja neophodan je pregled urologa da se postavi tačna dijagnoza, proceni stepen suženja odnosno slepljenosti kožice i postavi indikacija za operaciju. Neophodan je detaljan razgovor sa pacijentom tokom kojeg se objasni šta je fimoza, do čega može da dovede ako se ne leči,  pojasni se sam tok hirurške intervencije, odabira se način anestezije i planira nega posle intervencije.

U zavisnosti od želje pacijenta cirkumcizija se može uraditi u lokalnoj ili u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji. Sama intervencija je relativno kratka, te obično traje oko 15-30 minuta

Intervenciji prethodi detaljno pranje operativnog polja. Tokom intervencije se opseca višak kožice glansa, kontrola krvarenja tj kontrola hemostaze i na kraju postavljanje šavova koji spajaju kožu tela penisa sa kožom neposredno uz glans. 

Intervencija se završava postavljanjem cirkularnog sterilnog prevoja preko mesta ušivanja. Pacijent ostaje u ležećem položaju oko sat vremena nakon intervencije, te se posle ponovnog pregleda i razgovora sa operaterom otpušta.

Šta očekivati posle intervencije cirkumcizije?

Nakon intervencije može biti prisutan blag bol, otok ili manji krvni podliv kao i iritacija prvih nekoliko dana. Savetuje se uzimanje analgetika, lekova koji smanjuju otok, redovna previjanja rane uz pojačanu higijenu pogotovo nakon mokrenja. U slučaju pojave krvarenja, velikog krvnog podliva ili jakog bola obavezno i što pre se javiti urologu.

Pacijent se može vratiti normalnim aktivnostima odmah prvog dana nakon zahvata. Prva kontrola nakon intervencije je drugog postoperativnog dana, a šavovi se uklanjaju obično deset dana nakon intervencije prema proceni urologa.

Seksualni odnosi nisu dozvoljeni tri nedelje nakon intervencije.

Cenu cirkumcizije i frenulotomije možete pronaći u našem Cenovniku.

Pišite nam