Aktinička ili solarna keratoza: Ima li razloga za brigu?

Aktinička keratoza ili solarna keratoza je lezija koja nastaje kao posledica dugogodišnjeg dejstva sunčevog UV zračenja na ćelije kože. Pripada grupi prekanceroznih promena kože, što znači da postoji verovatnoća da se transformiše u zloćudnu promenu – skvamocelularni karcinom kože.

Melanom u najvećem broju slučajeva nastaje na prethodno neizmenjenoj koži, iako prisustvo aktinične keratoze predstavlja znak da je osoba bila preterano izložena štetnim UV zracima, a samim tim preterano izlaganje štetnim zracima nosi veći rizik od pojave melanoma, te su u ovakvim slučajevima preporučene češće kontrole.

Tokom vremena, aktinička keratoza ima tendenciju rasta, a takođe se uvećava i broj promena na koži, što povećava šansu za razvoj maligne bolesti, te se zato predlaže njihovo lečenje i/ili uklanjanje. Višestruk je izbor terapijskih procedura. Nakon dermoskopskog pregleda, dermatovenerolog na osnovu broja lezija, njihovih karakteristika i lokalizacije, predlaže najbolju opciju.

Mogućnosti uklanjanja aktinične keratoze su terapija tečnim azotom, isecanje elektrokauterom, primena lokalnih preparata, kiretaža ili eksciziona biopsija ukoliko je klinički nalaz nejasan i zahteva obradu materijala sa patohistološkom analizom radi postavljanja konačne dijagnoze. 

Obzirom da uklanjanje aktiničkih keratoza ne sprečava nastanak novih, redovni dermoskopski pregledi cele kože su neophodni zbog blagovremenog otkrivanja novonastalih lezija. Takođe, preporučuje se samopregled kože po uputstvu lekara i svakodnevna upotreba kreme sa zaštitnim faktorom SPF 50 na svim fotoeksponiranim regijama kože.