Reč stručnjaka Hematologija

Anemija

Kako nastaje malokrvnost? Koje su najčešće anemije? Koji su simptomi? Kako se postavlja dijagnoza i kako se leči?