Reč stručnjaka Kontrole u trudnoći

Rh faktor

Rh negativne mame

Šta je to Rezus faktor? Šta kada je majka Rh negativna, a otac Rh pozitivan? Kada se kontroliše Rh faktor?