Reč stručnjaka Kardiologija

arterijska hipertenzija

Arterijska hipertenzija

Šta je arterijska hipertenzija? Šta o ovom stanju kažu statistike? Sa kojim sve kardiovaskularnim oboljenjima ono može biti povezano?

Arterioskleroza

Kada nastaje ovaj poremećaj? Koje su njegove posledice? Kako se on može preduprediti?
hipertenzivna kriza

Hipertenzivna kriza

Kada se pritisak smatra visokim? Kakve su posledice hipertenzivne krize? Deklariše li se ona kao urgentno stanje?