Hemolizna anemija – uzroci, simptomi i lečenje

Šta je hemolizna anemija? Koji su simptomi? Kako se leči?

Hemolizna anemija nastaje zbog ubrzane razgradnje crvenih krvnih zrnaca (hemolize), odnosno njihovog skraćenog životnog veka.

Uzroci nastanka hemoliznih anemija se mogu podeliti na nasledne i stečene. U nasledne hemolizne anemije spadaju anemija srpastih ćelija i talasemija. Uzroci stečene hemolizne anemije su mnogobrojni i mogu se javiti u sklopu nekih hematoloških, malignih, autoimunih oboljenja, kao i nakon infekcija, ili upotrebe nekih lekova.

Simptomi hemolizne anemije

Pored simptoma i znakova karakterističnih za sve anemije, kao što su slabost, malaksalost, vrtoglavice, ubrzan srčani rad, kod hemolizne anemije se viđaju žutica, pojava tamno prebojenog urina, kao i uvećanje jetre i slezine. Kod autoimune hemolizne anemije često dolazi do naglog nastanka simptoma i ona predstavlja potencijalno hitno hematološko stanje.

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza hemolizne anemije se postavlja na osnovu kliničke slike, fizikalnog pregleda i laboratorijskih ispitivanja. Osim anemije, u laboratorijskim nalazima se uočava povišen nivo bilirubina i jetrenih enzima. Potrebna su i dopunska hematološka ispitivanja kao što je pregled razmaza periferne krvi i biopsija kostne srži.

Lečenje hemolizne anemije

Lečenje zavisi kako od uzroka anemije, tako i od njene težine, a podrazumeva transfuziju eritrocita uz primenu imunosupresivne terapije.