Anemija u hroničnim bolestima

Koji su uzroci anemije u hroničnim bolestima? Kako se postavlja dijagnoza? Kako se leči?

Anemija u hroničnim bolestima predstavlja drugi najčešći uzrok anemija, pre svega kod starije populacije. Kao i kod sideropenijske anemije prati je smanjena koncentracija gvožđa u krvi.

Uzroci

Uzroci ove anemije su različiti i zavise od osnovne bolesti, a često i više hroničnih bolesti zajedno može doprineti njenom razvoju. Najčešće se javlja udruženo sa: 

 • infekcijama 
 • autoimunim bolestima (reumatoidni artritis, sistemski eritemski lupus) 
 • hroničnom bubrežnom slabošću
 • malignim bolestima 
 • srčanom slabošću
 • zapaljenskim bolestima creva 
 • šećernom bolešću
 • gojaznošću.

Simptomi anemije u hroničnim bolestima

Često se ova anemija ispoljava blagom kliničkom slikom ili se karakteristični simptomi javljaju samo pri naporu, a mogu biti:

 1. slabost 
 2. malaksalost 
 3. glavobolje
 4. vrtoglavice
 5. ubrzan srčani rad 
 6. bledilo kože i vidljivih sluzokoža.

Postavljanje dijagnoze

Za postavljanje dijagnoze pored niskog hemoglobina u laboratorijskim nalazima uočava se i sniženo gvožđe, ali za razliku od sideropenijske anemije koja nastaje usled deficita gvožđa, kod anemija u hroničnim bolestima feritin je povišen. Gvožđe postoji u organizmu ali se ne doprema u dovoljnim količinama do krvi i ne može se iskoristiti na pravi način.

Lečenje

Lečenje podrazumeva pre svega lečenje hronične bolesti koja je dovela do anemije, ali u slučajevima težih anemija primenjuje se i transfuzija eritrocita. 

Kod hronične bubrežne slabosti ova strategija je često teško primenljiva, jer postoji i deficit hormona eritropoetina koji se stvara u bubrezima i utiče na stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Tako je u lečenju anemije u hroničnoj bubrežnoj slabosti često potrebna i primena ovog hormona. 

Od izuzetnog je značaja pravilna ishrana u prevenciji anemija u hroničnim bolestima, te je važan unos namirnica bogatih gvožđem, folnom kiselinom kao i vitaminom B12.