Karcinom endometrijuma

Šta je karcinom endomemtrijuma? Koji su simptomi? Kako se postavlja dijagnoza?

Karcinom endometrijuma je maligno oboljenje koje počinje u unutrašnjosti materice, u ćelijama koje čine unutrašnji sloj – endometrijum.

Simptomi karcinoma endometrijuma

Simptomi ovog oboljenja mogu biti iregularno krvarenje, krvarenje izmedju dva ciklusa, krvarenje u menopauzi, bol u donjem delu trbuha.

Uzrok nastanka nije poznat, a faktori rizika obuhvataju hormonalni disbalans sa dominacijom estrogena, gojaznost, dijabetes, hormonsku supstitucionu terapiju, godine starosti, duži period menstruiranja, izostanak trudnoća.

Kako se postavlja dijagnoza i određuje terapija?

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, ultrazvučnog nalaza, laboratorijskih ispitivanja te patohistoloških analiza. Terapija je hirurška.