Rh negativne mame

Šta je to Rezus faktor? Šta kada je majka Rh negativna, a otac Rh pozitivan? Kada se kontroliše Rh faktor?

Rh(D) status neke osobe opisuje se kao pozitivan ili negativan – onaj ko ima Rh(D) antigen je pozitivan, ko nema je negativan. Ako Rh negativna majka začne sa Rh pozitivnim muškarcem, beba može biti i Rh pozitivna i Rh negativna, što nema značaja u prvoj trudnoći, ali može biti od značaja u sledećim, nakon što dodje do kontakta izmedju mamine i bebine krvi tokom ili nekih dogadjaja tokom trudnoće. kada se mama “senzibiliše” na Rh pozitvnu bebu. Ako je samo jednom postojala trudnoća sa Rh pozitivnom bebom, antitItela ostaju u organizmu zauvek. Vrlo je važno navesti sve trudnoće, jer antitela mogu nastati i posle pobačaja.

U sledećoj trudnoći, ako je i ta druga beba Rh pozitivna, majčino telo “prepozna” takvu krv i počne odmah da pravi antitela, što može da dovede do uništavanja eritrocita bebe i sledstvenog razvitka malokrvnosti bebe. Zato se majkama koje se Rh negativne a rode bebe koje su Rh pozitivne, u roku od tri dana nakon porodjaja, daje anti D antitela.

Ako je majka Rh pozitivna, a otac bebe Rh negativna, nema komplikacija.

Krvna grupa I Rh faktor se odredjuju na samom početku trudnoće – ako je mama Rh negativna, važno je znati I Rh stanje oca bebe, te kontrolisati Rh antitela tokom trudnoće. Stanje Rh antitela kontrolisaće se nekoliko puta tokom trudnoće, ako ne bude skoka antitela, nema potrebe ni za kakvom posebnom intervencijom.

Injekcija sa dozom Rh antitela dobija se posle svakog porodjaja, odnosno posle svakog radjanja Rh pozitivnog deteta, ali se može dobiti i tokom trudnoće – posle svake invazivne intervencije koja može da dovede do senzibilizacije – biopsije čupica, amniocenteze, korodocenteze, čak i posle obilnijeg krvarenja.

Ako se pojave RhD antitela, a nivo bude nizak, uglavnom ne dolazi ni do kakvih problema. Ali, ako titar raste, moguće je da će se morati pratiti stanje bebe, u smislu postojanja malokrvnosti., te da se, ako se utvrdi problem, uradi tzv intrauterina transfuzija.