Pilula za dan posle – hitna kontracepcija

Kada se koristi hitna kontracepcija? Kako se uzima pilula za dan posle? Da li može da ne uspe?

Važno je napomenuti da hitnu kontracepciju ne shvatite kao metod kontracepcije, jer ona to nije. Treba je koristiti samo za situacije kada je to neophodno – a ne kao zamenu za redovnu kontracepciju. Pilula za dan posle takođe ne štiti od polnih bolesti, poput kondoma.

Kada koristiti pilulu za dan posle
  • Nakon nezaštićenog vaginalnog odnosa
  • Ako je došlo do spada ili pucanja kondoma
  • Nakon zaboravljene tri tablete oralne kontracepcije.
Kako se uzima pilula za “dan posle”?

Pilulu za dan posle bi trebalo uzeti 24 sata posle nezaštićenog odnosa, a najkasnije 72 sata nakon njega.

Da li pilula može da ne deluje?

Može – što se kasnije uzme, manji je efekat, a uspeh joj je manji kod gojaznih osoba, kao i u slučajevima kada se koristi više puta zaredom. Može imati i nusefekte – mučninu, povraćanje, bol u trbuhu.

U slučaju da izostane sledeći ciklus nakon uzimanja pilule, obavezno se javite ginekologu.