Šta je radiologija?

Šta je radiologija? Za šta se koristi? Koje su indikacije za ultrazvučni pregled?

Radiologija je deo medicine koja koristi neinvazivno snimanje unutrašnjosti organa radi otkrivanja bolesti i povreda sa ciljem blagovremenog lečenja. Primenjuje se kako u dijagnostici određenih indikacija tako i u prevenciji bolesti unutrašnjih organa.

Dijagnostika ultrazvukom znatno olakšava rad lekarima i omogućava postavljanje vrlo preciznih dijagnoza.

Koristi se za stvaranje slike unutrašnjih telesnih struktura – mekih tkiva, muskouloskeletnog sistema, abdomena, dojki, štitaste žlezde.

U kojim granama medicine se koristi?

Ultrazvuk kao pomoćno dijagnostičko sredstvo koristi se u:

  • ginekologiji – utrazvuk abdomena i ingvinuma
  • hirurgiji – akutna abdominalna stanja
  • ORL – ultrazvuk vrata
  • internoj medicini – uvid u stanje abdominalnih organa
  • dermatologiji – praćenje kožnih i potkožnih tumorskih promena
  • urologiji – ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk mekih tkiva

Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata daje uvid u stanje štitaste žlezde, pljuvačnih žlezda, limfnih žlezda vratne regije, status limfnih žlezda aksila i ingvinuma kože i potkožnih tkiva.

Indikacije za utrazvuk mekih tkiva su: bol, otekline, problemi sa gutanjem i disanjem, nasledne predispozicije, nejasna febrilna stanja, maligne bolesti, traumatske povrede, predoperativne, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled je bezbolan, ne zahteva posebne pripreme, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.

Ultrazvuk muskulo-skeletnog sistema

Ultrazvučni pregled muskuloskeletnog sistema daje uvid u stanje mišića, tetiva, ovojnica zglobova, pratećih struktura zglobova (burzi)…

Indikacije za muskuloskeletnog sistema su: utrazvuk bol, otekline, traumatske povrede, efuzije, sinovitisi, burzitisi, artritis, rupture, tendinitisi, maligne bolesti, strana tela, degenerativne promene, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled je bezbolan, ne zahteva posebne pripreme, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.

Ultrazvuk abdomena

Ultrazvučni pregled abdomena daje uvid u strukturu visceralnih organa – bubrega, jetre, žučne kese, slezine, pankreasa, mokraćne bešike, prostate, retroperitonealnih limfnih čvorova.

Indikacije za pregled su: bol, otekline, traumatske povrede, ascites, maligne bolesti, strana tela, redovan godišnji pregled, preoperativna priprema, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled je bezbolan, potrebno je raditi ga na tašte i sa punom bešikom, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.

Ultrazvuk dojki

Ultrazvučni pregled dojki daje uvid u žlezdano tkivo dojki, podležućeg masnog tkiva, ligamenata, limfnih nodusa dojke i aksile.

Indikacije za ultrazvuk dojki su: redovan godišnji pregled, nasledne predispozicije, bol, otekline, traumatske povrede, ciste, tumori, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled je bezbolan, potrebno je raditi ga nakon 10-tog dana ciklusa, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.

Ultrazvuk štitne žlezde

Ultrazvučni pregled štitne žlezde daje uvid u žlezdano tkivo tireoideae.

Indikacije za pregled su: bol, otekline vrata u regiji štitne žlezde, traumatske povrede, ciste, tumori, slučajevi metaboličkog i hormonskog dizbalansa (TSH, T3, T4), redovan godišnji pregled, nasledne predispozicije, praćenje struma, preoperativna priprema, postoperativne i posterapijske kontrole.

Pregled je bezbolan, ne zahteva posebne pripreme, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda.