Ultrazvuk karotidnih arterija

Šta su karotide? Zašto se radi UZ karotidnih arterija?

Karotidne arterije su krvni sudovi koji se nalaze sa obe strane vrata i nose krv iz srca ka mozgu. Njihovo suženje ili začepljenje povećava rizik od moždanog udara i zato je važno da se kontroliše njihova prohodnost, pogotovo u situacijama kada postoji povećan nivo holesterola u krvi.

Povećan nivo masnoća u krvi povećava rizik od stvaranja naslaga koje smanjuju širiinu krvnog suda, smanjenuju protok krvotoka i povećava se rizik i od tromboze. Rana dijagnoza smanjene prolaznosti ili čak zapušenja karotida smanjuje rizik od moždanog udara, uvodjenjem zdrave ishrane, fizičkih aktivnosti, smanjenjem stresa kao i lekovima.

Kada se radi ultrazvuk karotida?

Indikacije su tranzitorni ishemični napadi, povišen pritisak, šećerna bolest, povećan nivo holesterola, porodična istorija moždanog udara ili infarkta, oboljenje koronarnih arterija. Ređe indikacije su pregledi nakon operacija karotida, stanja posle stenta, provera da li postoji tromb.

Kako se radi ultrazvuk karotida?

Ultrazvuk karotida se radi tako što se iznad njih, sa obe strane vrata, stavi određena količina gela koji omogućava bolji pregled i na osnovu protoka ultrazvučnih talasa procenjuje prohodnost krvnih sudova.

Rezultati se dobijaju odmah, na osnovu viđenog protoka. Ultrazvuk karotida može da bude i deo opšteg pregleda kardiologa, uz praćenje stanja holterom.