Dijabetes melitus tip 1 – simptomi, komplikacije, lečenje

Kako nastaje dijabetes tip 1? Koji su simptomi? Kako izgleda terapija?

Dijabetes melitus tip 1 (poznat i kao insulinozavisni oblik šećerne bolesti) bolest je kod koje imunološki sastav tela napada ćelije koje proizvode insulin u pankreasu, a više od 90% njih biva trajno uništeno. Usled toga, pankreas proizvodi malo ili nimalo insulina.

Samo između 5 i 10% svih ljudi sa dijabetes melitusom boluju od tipa 1. Većina onih koji imaju ovaj tip dijabetes melitusa razviju ga pre tridesete godine, mada se on može javiti i u kasnijem životnom dobu.

Simptomi dijabetes melitusa tipa 1
  • pojačan osećaj žeđi
  • učestalo mokrenje
  • umor
  • gubitak telesne mase
  • česte infekcije
  • zamućen vid
  • sporo zarastanje rana.

Kod osoba sa dijabetes melitusom tipa 1 simptomi često počinju naglo i dramatično.

Dijabetesna ketocidoza

Ozbiljno stanje − dijabetesna ketocidoza, komplikacija u kojoj telo proizvodi višak kiseline, može da se razvije veoma brzo. Uz uobičajne simptome dijabetes melitusa − prekomernu žeđ i učestalo mokrenje − početni simptomi dijabetičke ketoacidoze uključuju i mučninu, povraćanje, umor i bol u abdomenu (posebno kod dece). Kako telo pokušava da reguliše višak kiseline u krvi, disanje teži da postane duboko i brzo, a dah miriše kao voće i aceton.

Bez lečenja, dijabetička ketoacidoza može napredovati do kome i smrti, i to veoma brzo.

Postavljanje dijagnoze dijabetes melitusa tipa 1

Merenje glukoze u krvi prvi je korak ka uspostavljanju dijagnoze. Test određivanja nivoa hemoglobin A1C otkriva prosečnu vrednost šećera u krvi u prethodna dva do tri meseca. U većini sličajeva, ovi testovi se ponavljaju nekoliko puta u toku nekoliko dana. Radi se i test prisustva specifičnih antitela u krvi.

Šta je rešenje?

Insulin je glavno uporište u terapiji šećerne bolesti tipa 1. Njegovo redovno uzimanje od presudne je važnosti. Takođe, neophodno je i redovno praćenje nivoa šećera u krvi. Savetuje se i sprovođenje fizičke aktivnosti i održavanje optimalne telesne mase. Cilj terapije je održati nivo šećera u krvi što bliže normalnim vrednostima, te tako sprečiti komplikacije.