Ukratko: Humani papiloma virus (HPV)

Šta je humani papiloma virus? Gde se nalazi? Šta uzrokuje? Koji tipovi postoje?

Humani papiloma virus (HPV) je virus koji se prenosi preko kože i sluzokože. Ima preko 100 tipova HPV, a oko 30 tipova inficiraju genitalnu regiju žena i muškaraca i prenose se polnim putem.

HPV je veoma čest virus i neka istraživanja ukazuju da će gotovo tri četvrtine ljudi koji imaju intimne odnose jednom u životu dobiti HPV. Virus se primarno širi polnim putem, ali ne mora da dođe do samog odnosa da bi se preneo, jer se prenesi dodirom kože na kožu. Kao i kod drugih polno prenosivih bolesti, često nema nikakvih znakova da postoji HPV infekcija.

Oko 12 tipova HPV uzrokuje genitalne bradavice, koje se mogu javiti na spoljašnjim ili unutrašnjim polnim organima i okolnoj koži, kao i na penisu. Oko 15 tipova HPV, tzv. „visoko rizičnih“, povezano je sa karcinomom čmara, grlića, vagine i penisa.

U cilju smanjenja rizika od prenošenja virusa, savetuje se odnos sa prezervativom, mada on ne štiti kompletno od infekcije, koja se može preneti i dodirivanjem genitalne regije inficirane osobe. U cilju skrininga malignih oboljenja grlića, važno je i redovno kontrolisati Papanicolau bris i, ukoliko je potrebno, uraditi HPV tipizaciju.