Obilne i produžene menstruacije

Šta podrazumevamo pod obilnom menstruacijom?

Obilna menstruacija (hypermenorrhea ili menorrhagia) predstavlja krvarenje koje traje duže od 7 dana ili je količina krvi veća od 100 ml po ciklusu.

Krvarenje koje se javlja u vremenskom periodu kraćem od 21 dan takodje vremenom dovodi do većeg gubitka krvi.

Zašto je važno da uočimo da imamo obilnu menstruaciju?

Pored različitih poremećaja reproduktivnih organa (disfunkcija rada jajnika, endometrioza, miomi), iza obilnih menstrualnih krvarenja mogu da se kriju i oboljenja drugih organa, kao npr. šećerna bolest, poremećaj rada štitne žlezde, različita autoimuna, bubrežna obollenja. Uspešnost lečenja zavise od pravovremenog otkrivanja ovih poremećaja.

Obilna krvarenja mogu uvesti organizam u anemiju i time narušiti značajne metaboličke funkcije, povećati sklonost ka infekcijama i razvoju hroničnih obollenja.

Potrebno je uraditi detaljan ginekološki i ultrazvučni pregled, laboratorijski nalazi sa posebnim osvrtom na parametre koji bi mogli ukazivati na anemiju ili poremećaj koagulacije krvi.

Terapija

U zavisnosti od uzroka postoje brojne mogućnosti hormonske ili supstitucione terapije, ali kod obilnijih krvarenja potrebno je uraditi i revizionu kiretažu.