Policistični jajnici i insulinska rezistencija

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) najčešći je endokrinološko – ginekološki poremećaj kod žena i pogađa 5 do 10 odsto žena reproduktivne dobi. PCOS se osim cističnih promena na jajnicima karakteriše poremećajima menstrualnog ciklusa i povišenim nivoom muških polnih hormona i usko je povezan sa neosetljivošću na insulin zbog čega je učestalije obolevanje od šećerne bolesti u kasnijoj životnoj dobi.

Koji su uzroci nastanka PCOS?

Postoji nekoliko mogućih grupa uzročnika nastanka PCOS:

Genetski faktori: Istraživanja sugerišu da genetska predispozicija igra važnu ulogu u pojavi PCOS-a. Različite studije su identifikovale niz genetskih varijacija koje su povezane s ovim sindromom, uključujući gene koji regulišu proizvodnju androgena, metabolizam glukoze i funkciju jajnika.

Hormonalni disbalans: Poremećaji u hormonalnoj ravnoteži, naročito povećana proizvodnja androgena (muških polnih hormona), ključni su u patogenezi PCOS-a. Povišene nivoe androgena povezuju se sa razvojem karakterističnih simptoma kao što su hirzutizam, akne i menstrualni poremećaji. Pored toga, disbalans hormona kao što su insulin i estrogen takođe doprinose nastanku ovog sindroma.

Metabolički faktori: Povezanost PCOS-a sa metaboličkim sindromom, gojaznošću, insulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2 ukazuje na važnost metaboličkih faktora u razvoju ovog stanja. Insulinska rezistencija posebno je značajan faktor, jer dovodi do povećane proizvodnje insulina, što dalje podstiče povećanje nivoa androgena i poremećaje u funkciji jajnika.

Sindrom policističnih jajnika – lečenje

Lečenje ovog sindroma je multidisciplinrano te pored ginekologa uključuje i internistu endokrinologa. Terapija podrazumeva kako primenu lekova tako i promenu životnih navika. Prvenstveno korekcija ishrane u vidu prestanka unosa koncentrovanih ugljenih hidrata (šećera), regulisanje telesne težine i fizička aktivnost. Postoje i dijetetski proizvodi koji sadrže supstancu mioinozitol koji smanjuje nivo insulina u krvi i tako reguliše insulinsku rezistenciju. Od lekova se najčešće primenjuju preparati metformina.

Sindrom policističnih jajnika je čest razlog nemogućnosti začeća jer u sklopu ovog sindroma ne dolazi do oslobađanja zrele jajne ćelije spremne za oplodnju u toku svakog ciklusa. Obzirom na tegobe i simptome u sklopu ovog sindroma, povećan rizik za nastanak šećerne bolesti i mogućnost neplodnosti savetujemo vam redovne kontrole i započinjanje lečenja.