Migrena kod trudnica – Da li je opasna i kako je lečiti?

  1. Šta sve može da utiče na pojavu migrene u trudnoći, i da li su neke žene podložnije nastanku migrene u trudnoći?

Migrena je neurološko oboljenje koju karakterišu periodične i ponavljajuće intezivne glavobolje pulsirajućeg karaktera, koje obično zahvataju jednu polovinu glave. Najčešće je bol praćena burnim reakcijama autnomnog nervnog sistema koje se manifestuju mučninom, povraćanjem, prekomernom osetljivošću na svetlost, zvuk i mirise. Karakteristika migrenoznih glavobolja jeste da se u oko jedne trećine slučajeva javlja takozvana aura. Aura predstavlja prolazni vizuelni, senzorni, jezički ili motorni poremećaj koji signalizira da će napad glavobolje ubrzo nastupiti. Takođe postoje migrene bez prethodnih upozoravajućih simptoma odnosno aure.

Tačan uzrok i mehanizam nastanka nije poznat, ali se smatra da su u osnovi migrene neurovaskularni poremećaji. Iako je uzrok nastanka nepoznat, otkriveni su mnogi faktori koji doprinose javljanju migrene – nasledni faktor, stres, promena vremenskih uslova, manjak i loš kvalitet sna, pušenje, hormonski uticaji. Poznato je da određena vrsta hrane i pića pogoduju nastanku migrene: sirevi, čokolada, kafa, alkoholna pića (naročito crno vino). Iako migrena predstavlja benigni poremećaj može značajno uticati na kvalitet života. Osim žena koje su imale migrene i pre trudnoće, u savremenoj literaturi nema podataka o specifičnoj podložnosti razvoja migrena kod određenih žena tokom trudnoće.

 

  1. U kom mesecu trudnoće najčešće može da se javi migrena i koliko obično traje?

Trudnoća može i te kako imati uticaj na tok migrene. Migrene najčešće pogađaju žene tokom prvog trimestra trudnoće i pokazuju tendenciju povlačenja i proređivanja napada kako trudnoća odmiče. Prethodno pomenuto naročito važi za migrene bez aure. Napad migrene može da traje od nekoliko minuta pa i do 72 sata. Dužina trajanja kao i učestalost javljanja napada varira od osobe do osobe. U najvećem broju slučajeva napad traje nekoliko sati i u potpunosti prolazi unutar 24 sata. Pored svega navedenog važno je istaći da  je sklonost ka prvom javljanju migrene tokom trudnoće jako mala. 

 

  1. Da li je opasna migrena u trudnoći, i da li se preporučuje da trudnice piju lekove protiv glavobolje?

Migrena nema direktnih negativnih uticaja na plod i sam ishod trudnoće. Istraživanja koja su do sada sprovedena nisu pokazala povećani broj rođene dece sa urođenim anomalijama niti rađanje dece male porođajne težine kod žena koje su imale migrenu. Sa druge strane, naučna istraživanja su pokazala da žene koji imaju migrene imaju povećan rizik od razvoja preeklampsije u toku trudnoće, te se preporučuje kontrolisanje krvnog pritiska uz redovno praćenje trudnoće kod izabranog ginekologa.

Kod žena koje već imaju migrene i redovno uzimaju svoju terapiju a planiraju trudnoću vrlo je važno prekoncepcijsko savetovanje. Ono podrazumeva odlazak izabranom lekaru ili neurologu radi dobijanja preporuka za ponašanje i navike u toku trudnoće i promene ili korigovanja terapije obzirom da neki lekovi koji se koriste u lečenju migrene mogu imati teratogeni efekat. Za kupiranje ili smanjene inteziteta glavobolje tokom napada kod trudnica preporučuje se paracetamol kao lek prvog izbora ili nesteroidni anitinflamatorni lekovi (ibuprofen, naproksen). Pored toga, svakako se preporučuje izbegavanja faktora koji provociraju migrenozne glavobolje. Međutim, ukoliko su klinička slika i tok migrene takvi da podrazumevaju redovno uzimanje terapije potreban je oprez prilikom uzimanja lekova tokom trudnoće, te u tom slučaju savetujemo uključivanje neurologa u proces lečenja.

 

  1. Koji su Vaši saveti za trudnice koje pate od migrene, kako da reaguju i na koje prirodne načine bi mogle da ublaže tegobe migrene?

Kod trudnica koje pate od migrene savetuje se vođenje dnevnika o broju i intezitetu glavobolja tokom napada kao i to koji faktori ili događaji su prethodili napadu. To će značajno pomoći u otkrivanju faktora koji provociraju glavobolje. Pomenute provokativne faktore treba izbegavati. Ukoliko se napad glavobolje javi preporučuje se skloniti u zamračenu i tihu prostoriju, staviti hladan oblog preko glave, te pokušati sa tehnikama dubokog disanja i relaksacije. Opšte preporuke kod trudnica koje boluju od migrene, ali trudnica uopšte uključuju zdrave životne navike, izbegavanje stresnih situacija, prestanak pušenja i izbegavanje alkoholnih pića, izbegavanje hrane koja sadrži sastojke koji mogu provocirati napad, izbegavanje gladovanja, obilna hidracija, redovan i dovoljan san, tehnike relaksacije te lagana fizička aktivnost.