Azoospermija

Koji su simptomi azoospermije? Kada i na osnovu čega se postavlja dijagnoza?

Azoospermija predstavlja odustvo spermatozoida u ejakulatu. Poremećaj se javlja dosta retko, u opštoj populaciji u manje od 1%, dok se kod parova koji se leče od bračnog steriliteta susreće kod jedne petine obolelih. Oboljenje može biti uzrokovano poremećajem određenih hormona koji se luče u hipofizi, poremećajima na nivou testisa, kao i problemima sa izvodnim kanalima koji su zapušeni pa nije moguć normalan prolaz ejakulata.

Simptomi azoospermije

Nemogućnost začeća i bračni sterilitet posledice su azoospermije. Bračni sterilitet se definiše kao nemogućnost začeća nakon godinu dana nezaštićenih seksualnih odnosa.

Koje analize su neophodne da bi se postavila dijagnoza?

Da bi se postavila dijagnoza neophodan je detaljan klinički pregled kojim se procenjuje stanje genitalija, ali i sekundarne seksualne karakteristike. Važna je procena upotrebe drugih lekova ili izloženost pojedinim jedinjenjima. Dalje se procenjuje hormonski status, stanje izvodnih kanala i radi biopsija tesitisa sa krioprezervacijom uzorka.

Šta je rešenje kod azoospermije?

Ukoliko je u pitanju poremećaj na nivou hipofize, u lečenje se mora uključiti endokrinolog radi korekcije hormonskog statusa. Ukoliko su u pitanju poremećaji izvodnih kanala, u obzir dolazi hirurško lečenje. Biopsija testisa nam omogućava da dobijemo žive spermatozoide koji bi dalje mogli da budu upotrebljeni za vantelesnu oplodnju.