Operativno lečenje prostate

Šta je operativno lečenje prostate? Kako izgleda?

Operativno lečenje prostate predstavlja uklanjenje prostate zbog postojanja poremećaja mokrenja ili prisustva malignog oboljenja. Zahvaljujući upotrebi lekova, danas se samo mali deo pacijenata koji imaju tegobe vezane za prostatu leči hirurškim putem.

Kako izgleda operativno lečenje prostate?

U zavisnosti od toga da li je u pitanju benigno uvećanje prostate ili maligna bolest, postoji nekoliko modaliteta lečenja. Kod uvećane prostate, ukoliko žlezda nema isuviše veliku zapreminu, odlučuje se za pristup kroz mokraćnu cev. Nakon ove intervencije nema reza na koži, a hospitalizacija traje par dana. Ukoliko je prostata isuviše velika za uklanjanje kroz mokraćnu cev, pravi se rez na koži, nakon čega se ona odstranjuje pristupom kroz mokraćnu bešiku.

U slučaju da je dijagnostifikovana maligna bolest, operacija prostate može se izvesti laparoskopski i klasično. Kod laparoskopske hirurgije pristup prostati vrši se nakon plasiranja kamere i tankih instrumenata, kroz tri do pet rezova na koži dugačkih nekoliko santimetara. Prilikom klasične operacije pravi se rez na donjem delu trbuha, ispod pupka.

Dalji tok operacije potpuno je isti i kod laparoskopske intervencije i kod klasičnog pristupa ˗ najpre se uklanjaju limfni čvorovi, nakon čega se odstrani prostata, pa se mokraćna bešika poveže sa mokraćnom cevi.

Nakon laparoskopske intervencije pacijenti ostaju u bolnici od tri do pet dana, a nakon klasične hirurgije od sedam do deset.

Zahteva li ova metoda posebnu pripremu?

Preoperativna priprema podrazumeva laboratorijske analize, konsultaciju kardiologa, pulmologa, a ˗ po potrebi ˗ i drugih specijalista, uz čije pozitivno mišljenje je operativni zahvat jedino i moguć.